Městys Křtiny

 

Dnešní městys Křtiny se nachází severovýchodně od Brna v malebné krajině Moravského krasu, má v současné době 781 obyvatel a neobvykle bohatou a zajímavou historii.
Název je odvozen od latinského KIRTINA – údolí křtu (Vallis baptismi) a je poprvé zmiňován v imunitní listině papeže Řehoře IX ze dne 24. září 1237 pro zábrdovický klášter premonstrátů.

santiniho chram

Santiniho chrám


Městysu vévodí v místech dvou původních středověkých kostelů dnešní chrám barokního architekta J. B. Santiniho – jeho nejkrásnější stavba – a špiček barokních mistrů sochařů a malířů – O. a A. Schweigelovi, J. J. Etgens a.j. – právem nazývaná Perlou Moravy. Byl dokončen a benedikován 1. května 1750; gotická, kamenná přes 2m vysoká socha Panny Marie Křtinské, pochází ze 13. – 14. století a korunovační klenoty z r. 1670. Pozoruhodnými významnostmi jsou křtinská kostnice, objevená v r. 1991 a zpřístupněná v r. 2005, v ambitu zvonkohra se 39 zvony požehnaná v r. 2004 a četné hodnotné koncerty, konané v průběhu roku.

 

kostnice

Kostnice

 

zvonohra

Zvonkohra


Nejstarší doklady o pobytu lidí v naší oblasti v době pravěku nalezl Jindřich Wankel v Býčí skále, v jeskyni VýpustkuDrátenické a po něm další badatelé, jež nashromáždili rozsáhlý soubor archeologických památek a cenných vědomostí.

 

byci skala

Býčí skála


Křtiny nebyly ve své historii ušetřeny válečných útrap: v době husitských bouří došlo k vyvraždění a vypálení ženského kláštera, v průběhu třicetileté války žoldnéři knížete Gábora vyloupili ves, později Valaši a po nich v r. 1645 Švédové. V r. 1809 zde dlela francouzská pěchota po dobu 3/4 roku, v r. 1866 za rakousko pruské války byl zde po dobu asi 11 dní pruský armádní sbor. Ve 20. století I. světová válka – padlo 17 občanů, pak II. světová vílka a s ní věznění občanů za doby okupace. Lidské utrpení bylo vždy nesmírné. Řádily též epidemie např. cholera v r. 1831, 1855 a 1866 – zahubila celkem 36 osob. Postihly je i požáry a nejen stavení, ale i v r. 1611 faru a v r. 1844 šindelem krytou střechu kostela a kaple sv. Anny, roztavily se i zvony.

 

vypustek

Výpustek


V r. 1784 došlo v rámci hospodářské a církevní politiky Josefa II po téměř šesti stoletích ke zrušení zábrdovického kláštera a pozemková držba přešla do vlastnictví státu – Náboženského fondu a byla prodána Františku X. Dietrichštejnovi, pak do majetku rodiny Mensdorf – Poulily; od ní r. 1864 koupil křtinský velkostatek Vincenc z Bubna a Litic, jenž adaptoval bývalou residenci na zámek a v kapli sv. Anny zřídil rodinnou hrobku. Bubnové si zřídili zámeček v místech ovčína na Dřínové, jehož posledním majitelem před vznikem ČSR byl Jan II. Lichtenštejn a za I. republiky byla majitelkou baronka Offermannová; po II. světové válce byl zestátněn a přebudován na tzv. horní školu Základní školy.

 

zamek-podzim

Zámek na podzim


V závěru II. světové války držela se válečná fronta v bezprostřední blízkosti Křtin posledních 14 dní do 9. května, kdy byly Křtiny osvobozeny. Při průchodu fronty a náletech zahynulo v obcích Křtinska 14 občanů.
V dnešní jeskyni Výpustku a Býčí skály zbudovali nacisté v r. 1942 podzemní továrnu Flugmotorwerke Ostmark, kde bylo totálně nasazeno 1320 pracovníků. Dnes jsou obě jeskyně volně přístupné v rámci turistického ruchu.
Každoročně zpravidla v květnu se koná dvoudenní svatodušní malá a velká pouť.
Rekreačnímu odpočinku slouží veřejné koupaliště, zbudované v r. 1930 a renovované v r. 1976 dnes i s klidným kempem.
Pozoruhodné je Arboretum Křtiny svou jedinečností cizokrajných dřevin a řešením výzkumných úkolů lesnické fakulty na výzkumných plochách.

 

arboretum

Arboretum


V roce 1965 byla na Bukovském kopci dokončena výstavba nových provozních budov pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, který je dnes součástí křtinského ŠLP – Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
V září 2000 byla ve Křtinách slavnostně otevřena nová, době odpovídající budova Základní devítileté školy.
V září 2007 byla uskutečněna myšlenka současného starosty Ing. Josefa Bednáře "Den Křtin", který byl ve skutečnosti pro bohatý slavnostní program s místními organizacemi třídenní.

den-krtin

Den Křtin

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Rok založení městyse: 1237 - první písemná zmínka
 
Nadmořská výška: 417 m.n.m.
 
Katastrální výměra: 1.118 ha
 
Vzdálenost od Blanska: 15 km
 
Vzdálenost k letišti: Brno - Tuřany 20 km
 
Hlavní silnice spojuje: st. silnice II/373 Brno – Boskovice
 
Dopravní napojení a úroveň dopravní obsluhy: autobus
od 1. 1. 2004 je městys zapojen do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 
Krajina: lesnaté krasové území – část Chráněná krajinná oblast Moravský kras

 

 

Technické vybavení městyse:

 • vodovod: ano
 • kanalizace + ČOV: ano
 • plynofikace: ano
 • zásobování elektrickou energií: ano
 • telekomunikace: kabelová televize
 • likvidace komunálního odpadu – SITA CZ a.s., provozovna Blansko

Občanská vybavenost:

 • školství –  (MŠ, školní jídelna a školní družina)
 • zdravotnictví – zdravotní středisko (ordinace pro dospělé, gynekologie, dětské, zubní)
 • obchod – 2x  smíšené zboží, masna
 • služby – pošta, pohostinství, hospůdka, 2 penziony, veřejné tábořiště
 • kulturní zařízení – knihovna, internet pro veřejnost a sály v hospodách
 • sportovní zařízení – koupaliště, 2 kurty, hřiště pro malou kopanou
Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:109
Celkem:47248