Ročník 2009


Na počátku bylo slovo. Tak je tomu vždy, ale které to bylo v případě našeho Josefského sympozia to už nevíme. Myšlenku si ovšem pamatujeme a v souvislosti s ní bylo vysloveno slov a vět jistě mnoho. Zcela první myšlenka byla ukázat přátelům známým překrásné místo, do kterého jsem se zcela nečekaně a neplánovaně přistěhovala, poté, co jsem odešla z funkce ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Tou druhou, která v průběhu naše společného večeru na Zámku ve Křtinách se vyslovovala v různých obměnách byla potřeba a chuť vytvořit něco, čím by se podpořily mechanismy a dovednosti, které vedou k dohodám na úkor těch, které podporují sváry a boje. Večerní setkání ve Křtinách známých a přátel se konalo u příležitosti mezinárodní konference s názvem Řešení sporů v 21. století věnované alternativním neboli mimosoudním způsobům řešení sporů, kterou pod záštitou prvního českého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla v jeho brněnském sídle uspořádala Unie profesních mediátorů ČR. V průběhu onoho zářijového večera se hovořilo o hlavně o mediaci, o potřebě šířit mediaci do nejširších řad profesní a laické veřejnosti a o možnostech a omezeních, které mediaci může přinést nová právní úprava, o níž se také hodně mluvilo.

Povídání v průběhu večera mělo dva konkrétní výsledky. Dojednalo se, že se na první mezinárodní celosvětové konference o mediaci v Paříži se zúčastní i soudci z České republiky a podpoří založení celosvětové, mezinárodní organizace CIMJ – Mezinárodní konference soudců pro spravedlnost. A dále v prosinci v době adventní se nejbližší přátelé sešli na Zámku ve Křtinách ještě jednou, přičemž došlo k podpisu dokumentu, ve kterém byly zformulovány základní myšlenky proč by se měla mediace podporovat a jak by se to mělo dělat. Na základě takto utříděných a vyslovených myšlenek došlo v průběhu vánoční doby k založení Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Na začátku byl zvolen opravdu onen předlouhý a komplikovaný název, neboť souhrnem svých slov měl vyjadřovat směr, kterým se nová organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti chtěla ubírat. A tímto bylo položen i základ pro myšlenku Josefského sympozia.

Stránky navštívilo
Dnes:16
Za týden:88
Celkem:46297