Ročník 2010


Nová organizace a ti, co stáli za jejím založením byli plni jarního nadšení a elánu. Doslova jarního, neboť právní existence ESI, jak se postupně začalo Evropskému smírčímu institutu říkat, se začala zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností začátkem března roku 2010. V roce velikého křtinského jubilea, kdy si místní poutní místo připomínalo nepřerušenou tradicí poutí k Panně Marii, která se podle legendy měla zjevit v nedaleké vsi Bukovince, která patří do farnosti křtinské. Zjevení Panny Marie údajně v hořícím kaštanu dodnes připomínající socha Panny Marie s Ježíškem v náručí a stojící na Měsíci se datuje rokem 1210. Jak moc a úzce jsou myšlenky ESI propojeny s duchovní tradicí Křtin si v té době jen málokdo uvědomoval.

 js2010 1 js2010 2  js2010 3   js2010 4Spolu se založením ESI se připravovala velkolepá oslava tohoto počinu, a to v podobě společenského, večera připomínající duchovní tradici a význam Křtin a důstojnost Zámku, který s podporou Mendelovy University v Brně, ESI může pro svou činnost využívat. Společenský večer a přátelského setkání u moravského vína měly připomínat onen zářijový večer roku 2009, kdy se mediátoři sešli na Zámku poprvé. Současně byla ESI přivítána do "života" i pracovním setkáním odborníků.

ESI nebyla ovšem založena jen pro společenské večírky. Ty mají jen doplňovat hlavní směr činnost zaměřený na propagaci a šíření povědomí o jiných formách a způsobech, jimiž se dají řešit mezilidské a společenské konflikty. Nejsilněji se spory se všemi svými negativními důsledky projevují v oblasti vztahů dotýkajících se osobního života a rodiny. Nespokojenost v osobním životě se přenáší dříve či později i do roviny vztahů mezilidských, pracovních, profesních a společenských. Neuspořádanost a konfliktnost rodinných vztahů ovlivňuje okolní prostředí více, nežli si mnohdy umíme představit. S stejnou intenzitou, s jakou se projevují ve svém odrazu na úrovni společenské působí rovněž i na úrovni fyzické každého jednotlivého článku rodinného systému. Dříve či později se ve viditelné podobě objeví v podobě zdravotních obtíží, nemoci, úrazu, některé z forem závislostí anebo dokonce předčasným úmrtím.

V úvahách o konkrétní uchopení témat mediace, využívání mimosoudních prostředků a výhody smíru se hledalo zaměření, které přitáhlo zájem a pozornost odborníků. Bez váhání se tímto předmětem zájmu stala oblast vztahů rodinných. Jelikož byl první ročník odborného setkání připravován ještě ve spolupráci s českým ombudsmanem, bylo toto téma propojeno s tématem ochrany proti diskriminaci.

První odborné setkání ve Křtinách bylo připravováno spolu se zakladateli ESI, mezi nimiž jsou profesní organizace české i slovenské, proto původní název zněl "Česko – slovenské sympozium". Záměrně se nevolilo označení "konference", neboť od počátku byl záměr, aby účastníci sympozia se po celou dobu konání aktivně zapojovali svými názory, zkušenostmi a postřehy do debaty.

Nejen název byl původně jiný, ale také prvotní datum konání bylo jiné, neboť bylo plánováno na začátek března. Z organizačních a praktických důvodů různého druhu se ovšem datum posunulo na 19. březen. Původně náhodné a nikterak plánované spojení svátku patrona a ochránce rodičů, otců, pěstounů, vychovatelů a Svaté Rodiny se setkáním a sympoziem odborníků na téma rodina a ochrana dětí a mládeže se jevil jako příznačné a nápadně vhodné. Již v samotném prvním ročníku se proto o sympoziu začalo hovořit jako o Josefském sympoziu.

První ročník byl z hlediska účastníků nejvíce obsazený. Dokonce se nedostávala ani míst k sezení pro všechny, co měli zájem poslouchat připravené příspěvky. Sympozium roku 2010 bylo ještě organizováno v podobě klasické a obvyklé pro akce podobného druhu. Jednotliví přednášející vystupovali se svými příspěvky a auditorium jim naslouchalo, aby k nim potom mohlo vyjadřovat v moderované diskusi. Zájem, který mezioborové propojení tématu zasazené do duchovního a krásného prostředí křtinského Zámku vzbudilo, nás motivoval k přípravě a organizace dalších akcí.


Program ke stažení

Pozvánka CZ
Pozvánka SK

Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:109
Celkem:47248