Ročník 2011


Ve druhém roce činnosti se Josefskému sympoziu dostalo již svého vlastního označení. A stejné to bylo i s datem jeho konání. ESI si nastavila pravidlo, že od roku 2011 budou pracovní a společenská setkání odborníků na téma rodiny nazývána Josefským sympoziem a budou se vždy konat na josefský svátek, tj. 19.3., a to bez ohledu na to, jaký den v kalendáři to bude. Josefské sympoziu na rozdíl od prvního ročníku bylo již zorganizovány do podoby dvoudenní akce, která propojovala program pracovní, diskusní, vzdělávací, společenský a relaxační. Mezi nezapomenutelné zážitky patřily bezesporu přednášky dvou lékařů. MUDr. Augustína Svobody, profesora brněnské lékařské fakulty, který se mnoho let věnuje genetice, jenž hovořil o vývoji lidské buňky z hlediska genetického, o perspektivách a možnostech genetického inženýrství a moderní medicíny. Když hovořil o "počátku života" z hlediska biologického bylo zřejmé, že rozdíly mezi pohledy a názory odborníků z řad lékařů a např. právníků se mohou výrazně rozcházet. V otázce "Kdy začíná lidský život?" to může být i rozdíl vyjádřitelný v řádu několika měsíců, obyčejně devíti.

 js2011 1 js2011 2  js2011 3 Přednášku pana profesora Svobody do zcela jiné polohy přeneslo vystoupení jiného velikána českého lékařského výzkumu MUDr. Františka Koukolíka, vedoucího oddělení patologie v Nemocnici Krč. Doktor Koukolík nehovořil o smrti ani o nemoci, jak by se podle jeho odbornosti mohlo zdát, ale naopak o přirozeném vývoji lidského plodu v období prenatálního vývoje a v prvních letech života po porodu. Propojování jeho teoretických poznatků a závěrů mnohaletého výzkumu lidského mozku s praktickými zkušenostmi pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a jiných zařízeních, ve kterých se věnují dětem a rodičům potvrdily, že snaha o co nejširší mezioborové a meziprofesní propojení odborníků k jednotícímu tématu je cestou správnou. I toto sympozium, jehož cílem bylo ještě větší rozšíření profesního spektra přednášejících a účastníků, mělo v zásadě podobu klasických konferencí, i když hodně zaměřených na široký prostor pro názory ostatních účastníků.


Leták ke stažení

Stránky navštívilo
Dnes:16
Za týden:88
Celkem:46297