Tisková zpráva 2014

JOSEFSKÉ SYMPOZIUM JIŽ POPÁTÉ

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) uspořádal ve středu 19. března 2014 ve Křtinách u Brna (na Zámku Křtiny) další ročník Josefského sympozia.

 

zastita-ministerstva-2014-s
Pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Josefské sympozium se konalo již popáté ve svátek sv. Josefa, patrona rodiny a dětí, ve známém mariánském poutním místě spojeném s působením a tradicí věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Témata předchozích ročníků spojovala vždy jedna základní myšlenka - RODINA a DÍTĚ. Do počátečního, čistě právního pohledu se v průběhu let začali včleňovat i náhledy jiných profesí, např. psychologů, duchovních, lékařů, pedagogů a rovněž umělců. Při přípravě minulého ročníku se zrodila myšlenka přizvat mezi přednášející a diskutující účastníky sympozia také děti. Vzniklo tak ojedinělé a zajímavé mezigenerační setkání. Tento koncept se pořadatelé rozhodli opakovat i letos.

 

Letošní ročník nesl podtitul Mezigenerační dialog a zaměřil se na schopnost dnešních generací vést spolu živý a příjemný dialog, rozumět si a vzájemně sdílet své zkušenosti, zážitky a vzpomínky. Dopolední část nabídla klasickou konferenční formou osvětu v podobě přednášek od názorů předškolních dětí, přes dvě prezentace připravené žáky ze základních škol, po zajímavý příspěvek prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., "Jak se žije babičce a dědečkovi", doplněný o osobní prožitek navozený oblečením modelu simulujícího sníženou pohyblivost kloubů, rozostřené vidění a slabší sluch ve stáří. Děti nejvíce oceňovaly příspěvek zahraničního hosta, který hovořil o rodinných vztazích na Kypru a vysvětlil původní význam řeckých slov tvořící slovo "sympozion", z nichž vzniklo přepisem do latiny slovo "sympozium". V odpolední, prožitkové a výukové části, účastníci společně procházeli oblíbenými "Křtinskými kavárnami". Letošní diskusní kavárny měli tato témata: Dětství a vzpomínky na dětství, Dospívání a první lásky, Dospělost a svoboda versus odpovědnost a Stáří a samota. Účastníci jednotlivými kavárnami procházeli společně - jakoby procházka zámkem byla cestou a zastaveními v životě, v jeho jednotlivých etapách. Skupinu "návštěníků" tvořili lidé od nejmenších předškoláků až po ty, jejichž věk je již úctyhodný. Opět se potvrdilo, že živé diskusní a letos opravdu mezigenerační skupiny otevírají lehce a radostně prostor pro nové myšlenky a podnětné pohledy na sebe, na své blízké a svět okolo nás.

 

Josefské sympozium se i letos stalo jedinečnou příležitostí, jak v praxi vyzkoušet interaktivní a zábavný výcvik mediačních a komunikačních dovedností. Vše probíhalo formou dialogu, mezigenerační diskuse, sdílením vzpomínek, nasloucháním a hrou.

 

Pozvánka

Program

 

Stránky navštívilo
Dnes:13
Za týden:108
Celkem:47247