5. ročník tradičního setkání lidí dobré vůle

 

Termín: 19.3.2014
 
Místo konání: Zámek Křtiny, mapa
 
Program: 9.00 – 9.30 hod. Příjezd a příchod účastníků, registrace účastníků
 
  9.30 - 9.45 hod. Zahájení 5. ročníku Josefského sympozia
    Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka právnické fakulty UP Olomouc
 
  9.45 – 10.50 hod. PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST Jak vidíme svět okolo nás?
 
  9.45 – 9.50 hod. Živá tradice předávaná z generace na generaci a úcta k předkům
    Mgr. Martina Tesaříková, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského
 
  9.50 – 10.10 hod. Jak se žije babičce a dědečkovi?
    Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., přednostka kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno
 
  10.10 – 10.20 hod. Pohled na život očima dospívajících a dospělých
    Zahraniční host
 
  10.20 – 10.35 hod. Prezentace o životě ve škole a v rodině
    Děti ZŠ Křtiny a ZŠ Březina
 
  10.35 – 10.50 hod. Jak to vidí děti
    Film zachycující názory předškolních a mladších školních dětí
 
  11.00 – 11.45 hod. AKTIVNÍ PŘESTÁVKA Interaktivní herní program s občerstvením
 
  11.45 – 12.15 hod. Moderovaná diskuse k dopolednímu programu v plénu a ve skupinách
 
  12.30 – 13.30 hod. Oběd v Zámecké restauraci
 
  14.00 – 15.30 hod. DISKUSNÍ KAVÁRNY Tematické mezigenerační diskusní skupiny
 
  15.30 – 16.00 hod. Shrnutí závěrů a ukončení Josefského sympozia 2014
 
  17.30 – 18.30 hod. Společné vystoupení dětí ZUŠ Jedovnice a ZUŠ Vysoké Mýto
    Saframentská kapela (Folklorní soubor studentů z Vysokého Mýta)
 
  19.00 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER
 

 

Letošním tématem, již pátého ročníku Josefského sympozia je "Mezigenerační dialog" s podtitulem "Rozumíme si?". Komunikace a spory mezi generacemi vidíme v každodenních běžných životních situacích v rodinách, na pracovištích i ve společnosti. Čas kterým jsme obklopeni a snaha vše stihnout nám ubírají prostor pro dříve běžný dialog a komunikaci dvou až tří generací současně. S tím se vytrácí i naše schopnost rozumět těm, kteří se narodili o několik desetiletí dříve či později nežli my. 


Cílem organizátorů je navázat na předchozí ročníky a zase přinést něco nového. Letošní ročník vychází z myšlenky, že každý z nás byl kdysi dítětem. To platí dokonce i pro ty, co už mezi námi nejsou a jejichž jména jsou pro nás často i zapomenuta. Jejich život, tradice a práce skrze naše rodiny v nás neustále žijí a my je zase předáváme přes naše děti dál – milováním, prací, snažením a celým životem. Program bude připraven v duchu tradic a zásad Josefského sympozia. Učení a předávání informací dialogem a hrou. Základem novodobého bohatství a úspěchu je schopnost komunikace. Program se zaměří na schopnost dnešních generací vzájemně spolu vést dialog, rozumět si a společně žít a pracovat. 

Letošní ročník bude v různosti generačního a profesního složení hledat odpověď na otázku "Rozumíme si a umíme spolu žít?" při současném aktivním prohlubování komunikačních a mediačních dovedností všech účastníků, dospělých, dospívajících i dětí. Na závěr Josefského sympozia bude tradiční Společenský večer, na kterém letos zahraje Saframentská kapela, vynikající skupina mladých a talentovaných muzikantů z Vysokého Mýta. 

Pátý ročník bude navazovat na projektové aktivity pořádané ESI v rámci projektu "Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce – nová šance zaměstnání", financovaného z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to zejména II. Kulatý stůl pořádaný v rámci přípravy metodiky pro začleňování mediace do společnosti na téma "Vnitřní konflikty, mezikulturní rozdíly a odlišný komunikační styl" za přítomnosti našeho zahraničního partnera pana Alekose Tringidise, www.ikme.eu, jemuž bude předcházet již tradiční  VELETRH MEDIACE – příležitost pro všechny, kdo chtějí prezentovat svoji nabídku mediačních služeb a vzdělávání v oblasti mediace.

Pozvánka ke stažení zde.
Program ke stažení zde.

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:92
Celkem:39499