JOSEFSKÁ SETKÁNÍ 2015

19. 3. – 21. 3. 2015 na Zámku Křtiny, Křtiny u Brna

RODIČE, PŘIJEĎTE I S DĚTMI! 

Máme připraven aktivní program pro děti rodičů, kteří se chtějí zúčastnit  odborného  programu samostatně. 

  • Čtvrtek 19. 3.     SPOLUPRÁCE V MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMECH

Interaktivní výcvik a odborná příprava zájemců o týmovou spolupráci a pro členy týmů při řešení sporů.

Představení alternativních forem výcviku a komplexního systémového přístupu, zaměřeného na prevenci sporů. 

           Cílem setkání je:

  • představení interaktivních a metodologických přístupů při formování multidisciplinárních týmů (na regionální i mezinárodní úrovni)
  • představení základních požadavků a předpokladů pro práci v multidisciplinárních týmech
  • diskuse účastníků o možnostech a perspektivách spolupracujícího přístupu v ČR
  • představení projektu IRS – International Resolution Services network - Mezinárodní Registr  Spolupracujících Odborníků

Doprovodný program:

17.00 hod.     Mše v kapli Sv. Lazara (kostnice)  k poctě sv. Josefa a Svaté Rodiny za účasti členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a členů Lazariánské pomoci – receptorie Řádu, celebruje Mons. Jan Peňáz

www.oslj.cz

www.lazarianskapomoc.eu

 

18.00 hod.     Nordic Walking

Svižná procházka před večeří

19.30 hod.    Josefský večer

Společenská večeře ESI, členů sítě IRS a zájemců o spolupráci.

Pozvánka ke stažení zde.

  • Pátek 20. 3.  JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2015 - Mezigenerační dialog

                               Fungující rodina - prosperující společnost

Unikátní setkání a dialogy dětí – dospělých – odborníků

^Pohled dětí na svět dospělých a aktuální témata rodinné politiky

 Odborný garant: ESI,o.p.s.

Děti z místních základních škol mají připravené příspěvky a scénky, kterými představí svůj pohled na témata sympozia. Následně se zapojí do diskusí a práce v sekcích. Společné mezigenerační dialogy jsou součástí interaktivních, komunikačních her – dialogy. Společně s dětmi se můžeme např. dozvědět, jak oni vidí své „právo na dětství“. 

^  Náhradní rodinná péče v ČR a její perspektivy v budoucnosti

Odborný garant: Sdružení pěstounských rodin, z.s.

Setkání odborníků věnované tématu náhradní rodinné péče, nejen v souvislosti se změnou právní úpravy a probíhajícím projektem MPSV ČR Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Právní a psychologické aspekty pěstounů na přechodnou dobu.

^  Slaďování rodinného a pracovního života

Odborný garant: Děcka z Česka, s.r.o.

Jak zajistit fungování rodiny a realizovat své pracovní cíle? Příklady dobré praxe.

Fungování coworkingových center. Rozvoj rodinných firem.

^  Negativní vlivy a traumata – od bolesti k nemoci a chudobě

Odborný garant: JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.

 Rodinné systémy ohrožují různé formy nemocí, závislostí, neočekávané ztráty a úmrtí včetně rozvodů. Takovéto vlivy mohou působit i napříč generacemi a s důsledky projevujícími se „někde zcela jinde“, přičemž síla rodiny může působit rozkladně i léčivě. Cílem sekce je zmínit faktory ovlivňující výrazně životy jednotlivců a jejich nejbližších. Zabývat se budeme, jak příčinami, průběhem, tak možnostmi nápravy. Představíme na závěr nástroje snadné a levné pomoci pro lepší život.

 ^ Potřeby rodinné mediace a systémového přístupu 

Odborný garant: Mgr. Robin Brzobohatý

Participace dětí v procesu řešení obtížných situací a sporů.  Příležitost pro supervizi postupů při řešení problematických rodinných sporů. Nácvik práce s dětmi a mladistvými.

Doprovodný program:

18.00 hod.    Vítání jara 

Společné sdílení venku u táboráku s občerstvením (ZŠ Křtiny).

 

19.00 hod.    Dobrodružství na lodi Sv. Josef  

Mezigenerační týmová hra pro celou rodinu (ZŠ Křtiny).

Noc sv.Josefa

Možnost přenocování dětí a dospělých ve škole za 100 Kč ve škole. K dispozici je kuchyňka a sprchy.

Podmínkou vlastní karimatka a spacák. 

19.00 hod.    Kinokavárna  

Promítání tématických filmů s možností diskuze (Zámek).  

Pozvánka ke stažení zde.

 

  • Sobota 21. 3. JOSEFSKÉ SYMPOZIUM Čas a prostor pro rodinu

Od 9.00 hod.  Den plný zábavy, her pro děti, výukových dílen a překvapení... pro celou rodinu!

Cirkus LeGrando – artistické a žonglérské vystoupení J Ukázkové představení alternativních metod sociální a terapeutické práce – Životní mapy J Ateliér Létající šnek – arteterapie, muzikoterapie, Pohádky a Příběhy J Divadélko pro nejmenší v angličtině J  Společný divadelní workshop pro děti a rodiče J  Jak pochopit anglickou gramatiku JPříležitost konzultace a porady s odborníky z praxe Interaktivní hry - „Jak přežít v přírodě“  J  Návštěva Moravského krasu(rodinné vstupné do jeskyně zdarma) JHistorický kolotoč skupiny Agripa, …. 

Pozvánka ka stažení zde.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SEKCÍCH

PROGRAM,

DOPROVODNÝ PROGRAM

A AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI.

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:40
Celkem:20473