Jindřich Bartoš

Student, herec a režisér Divadelního souboru U.F.O. a Divadelního souboru Jirásek Týniště nad Orlicí.

 

Ing. Mgr. Ivana Bauerová / projekt Děcka z Česka, s.r.o.

Bauerova-Ivana

 • Tento projekt sdružuje různé aktivity, které podporují a usnadňují smysluplný čas v období rodičovství. Téma je: slaďování rodinného a pracovního života.
 • V Pardubicích otevřeno kamenné centrum, které testuje work-life balance formy pracovně právních vztahů
 • Pod centrem běží www.coworking-pardubice.cz, jehož činnostmi je pronájem prostor a marketingová a organizační spoluúčast na akcích partnerů. Na coworkingovou kancelář navazuje školka, OSVČ maminky tedy mohou využít pracovní prostředí spolu s využitím kvalitní péče o dítě ve školkovém režimu. Školka je pro děti již od 1 roku.
 • Novým přírůstkem do rodiny DzČ je neziskovka Asofio, z.s. (Asociace firem odpovědných vůči soukromému životu zaměstnanců), která pracuje prioritně s velkými firmami. Aktivitou Asofio, z.s. je práce s firmami, implementace prvků work-life balance, genderové audity atd. Asofio též pořádá prorodinné aktivity cílené na zkvalitnění aktivního času rodičů s dětmi.

 

Michaela Blahůšková, DiS.

 "Studovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Praze obor Sociální pedagogika, kterou jsem úspěšně dokončila dne 20. září 2012 a získala titul „diplomovaný specialista“ a získala v rámci školních praxí praktické zkušenosti v různých organizacích.

Po ukončení studia jsem nastoupila na pozici sociálního pracovníka na Úřad práce ve Znojmě, díky čemuž jsem měla možnost získat ve svém oboru zkušenosti. Moji náplní práce bylo vedení a zpracování databáze klientů, kteří podali žádost o Příspěvek na péči. Na posouzení akceptovatelnosti jejich žádosti bylo potřeba provést vždy řádné sociální šetření. I přes daná pravidla bylo nutné přistupovat ke každému klientu individuálně a s jistou dávkou empatie. Při této práci jsem mohla uplatnit i výborné organizační schopnosti, které mi umožňují efektivně zvládat moji každodenní pracovní náplň.

Během mé současné práce v Domě na půli cesty jsem se setkala s mnoha mladými lidmi, kteří se  ocitli ve velmi tíživé ekonomické situaci, kdy jediným finančním příjmem byly mnohdy jen dávky sociální podpory s ohledem na jejich nízkou kvalifikaci, zdravotní stav, pracovní zkušenosti a rodinnou situaci. Mnozí mladí vychovávaní v sociálních zařízeních mohou mít pocit, že odpovědnost za jejich život nese stát, musí se však naučit sami se uplatnit na pracovním trhu a být lepší.

Práce v Domě na půli cesty je pro mne příležitostí rozvíjet dále mé schopnosti v oblasti sociálních služeb. Mým zájmem je poskytnout podporu a pomoc mladým lidem vyrůstajícím bez rodin, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Mezi mé vlastnosti a zájmy patří  odpovědnost, organizace práce, profesionalita, flexibilita, komunikativnost, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu, vzdělání, veřejné dění, cestování."

 

 

Mgr. Robin Brzobohatý

Brzobohaty-Robin

 • Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce.
 • Je zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z něj dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů).
 • Dále působí více než 9 let jako sociální pracovník pobočky Fondu ohrožených dětí v Olomouci, kde nyní zastáva pozici vedoucího pracovníka. 
 • Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, NewOrleansv jejich programu International Summer School on Dipsute Resolution.

 

BcTereza Dlouhá     

Dlouha-Tereza

 • Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Charitativní a sociální práce.
 • V sociální oblasti působí od roku 2007.
 • U Asociace mediátoru ČR absolvovala komplexní výcvik v mediaci a dále zahraniční výcvik s předním dánským mediátorem Hansem Boserupem.
 • V roce 2013 absolvovala výcvikový workshop v gestalt metodě pro diagnostiku, poradenství a terapii SandPlay. V Mediačním centru Olomouc působí od července 2011 jako klíčový sociální pracovník a následně potom i jako mediátor.
 • Od roku 2012 se intenzivně věnuje práci s dětmi z rozpadajících se rodin, pro které již třetím rokem připravuje vlastní prožitkový program „Dětský průvodce světem rozvodu,“ pro nějž vytvořila i vlastní pracovní sešit.

 

Sylva Dvořáčková 

"Po ukončení studia jsem začala pracovat na sociálním odboru obecního úřadu. Práce se mi velmi líbila, ale trápily mne osudy dětí z rozvrácených rodin,  zanedbanost děti nepřizpůsobivých rodičů i lhostejnost k jejich potřebám.  Snažili jsme se, co nejvíce tyto rodiny podporovat, ale v mnoha případech bylo potřeba děti ze závadového prostředí odebrat. Vždy jsem tyto situace velmi těžce nesla a nebyla jsem zcela přesvědčena o tom, že umístěním dětí do ústavní péče děláme pro ně to nejlepší. Při své práci jsem se začala zajímat o jiné možnosti náhradní  péče, než ústavní.  Náhodou jsme se s manželem a našimi třemi dětmi seznámili na dovolené s jednou výbornou rodinou. Děti se spolu dobře bavily a také my dospělí jsme měli k sobě velmi blízko. Ani bychom nepoznali, že jsou pěstounská rodina a které z jejich pěti dětí je dítě v pěstounské péči.  Byli jsme prostě pěstounstvím nadšeni.  Ano, to je to , co děti potřebují ! Ne ústav, ale novu mámu, tátu, sourozence! Dlouho jsme se nerozmýšleli, a navštívili  odd. Náhradní rodinné péče, abychom zde podali naši žádost. Po nezbytných prověřováních a přípravách  jsme se po čase dozvěděli, že jsme byli schváleni jako pěstouni a můžeme se těšit, že do naší rodiny přibudou nějaké děti.

Bylo to právě den před Vánocemi, kdy jsme si přivezli sourozence z dětského domova na návštěvu. Byly to pro všechny ty nejkrásnější Vánoce. Děti jen prosily, aby se nemusely do Domova už vracet, plakaly, slibovaly, že budou hodné, ať to nějak zařídíme. Nebylo to vůbec lehké, nechtěly jsme děti zklamat. Vše dobře dopadlo, děti už u nás zůstaly natrvalo. V té době začala naše spolupráce se Sdružením pěstounských rodin.  Ani se nechce věřit, že to je již 20 let. Postupně jsme poznávali více pěstounských rodin, skvělých, obětavých lidí. Najednou jsme viděli, že lidí, kteří by se také rádi o pěstounství něco dozvěděli, mají zájem stát náhradními rodiči je víc a bude dobré se vzájemně podporovat. Práce kolem tak velké rodiny s pěti dětmi bylo hodně, ale měli jsme radost, že děti před očima rozkvétaly. Jen přijatá holčička byla mezi samými kluky, jako růže v trní a tak žadonila, abychom jí opatřili nějakou sestřičku. Brzy jsme přijaly sestřičky dvě a zanedlouho se těmto sestřičkám narodil ještě malý bratříček, který také přišel do naší rodiny. To už jsem ale nepracovala na obecním úřadu. Město v našem rodinném domě zřídilo tzv. zařízení pro výkon pěstounské péče a ze mne se tak stala tzv. profesionální pěstounka.  Když děti po dvaceti letech odrostly a vlastně pěstounská péče skončila, hledala jsem vhodné pracovní uplatnění. Potěšila mne nabídka Sdružení pěstounských rodin na práci sociální pracovnice. Zde pracuji od r. 2013  jako vedoucí Poradny náhradní rodinné péče a také v přímé práci s rodinami jako klíčová pracovnice. Zde mohu využít znalosti práce ve státní správě i dlouholeté zkušenosti pěstounky. Mám velkou radost, že se stále daří oslovovat i nacházet  nové pěstounské rodiny. Mnoha dětem je tak umožněno vyrůstat v harmonickém, láskyplném a podnětném prostředí, což mně jako sociální pracovnici i jako pěstounce přináší velmi dobrý pocit."                  

 

Petr Havlíček

Havlicek-Petr

 

 Mgr. Ilona Chalupníková, DDS Chrudim - VLO Přestavlky

 

 Mgr. Katina Chalupová

"Mým velkým koníčkem je divadlo, a proto se snažím spojovat prvky dramatické výuky s výukou cizích jazyků  pro děti i dospělé.  Díky prožitkům a emocím si studenti lépe a déle pamatují jazykové vazby a výrazy."

 • Lektorka angličtiny a novořečtiny, ředitelka Jazykové školy House of English v Hradci Králové, herečka Divadelního souboru U.F.O. a Divadelního souboru Jirásek Týniště nad Orlicí.
 • Jazyková škola House of English funguje v Hradci Králové již od roku 2008. Zaměřujeme se na výuku jazyků, především angličtiny, dětí od 2 do 18 let.  Naším cílem je dětem angličtinu zábavnou formou  přiblížit a  pomoci jim vytvořit kladný vztah k učení cizích jazyků.  Propojujeme učení s výtvarnou, hudební a dramatickou výchovou. 

 

Jitka Chrtková

Chrtkova-Jitka

 • Je mezinárodně certifikovanou Instruktorkou Massage in Schools Programme, členkou Asociace MISA Česká Republika a MISA International Board (mezinárodní vedení tohoto programu).
 • Massage in Schools Programme (MISP) je inovační masážní program pro děti ve věku 4-12 let, který přináší naplnění základní lidské potřeby – doteku, do každodenního života dětí, rodičů, učitelů, škol a zařízení pro děti. Děti se masírují navzájem mezi sebou ve svém běžném oblečení (tzn. žádné doteky od dospělých, pokud nejde o jejich rodiče). Speciálně vyškolený MISP Instruktor naučí děti jednoduchou masážní sestavu - masážní tahy ukazuje buď na jiné dospělé osobě, na sobě nebo ve vzduchu.
 • Program úspěšně funguje od roku 2000 ve více než 38 zemích světa, vč. ČR jako osvědčený nástroj proti šikaně a ke zlepšení vztahů mezi dětmi. Děti s tendencí k vyčleňování se z kolektivu, se do něj lépe začleňují (např. se zdravotním postižením, autistické, apod.).
 • Jitka Chrtková učí děti program MISP nejen ve školách a zařízeních pro děti v ČR, ale i v zahraničí – v roce 2014 několikrát navštívila Indii, kde učila masáže MISP děti ze slumu.

 

 Bohumila Krejčíková

Krejcikova-Bohumila

"Vystudovala jsem SZeŠ obor ekonomie a nějakou dobu pracovala jako účetní. Dlouhodobě mě však zajímala otázka NRP a hlavně možnosti jak pomoci dětem v KÚ a DD. Zastávám názor, že každé dítě má právo na rodinu, ať zdravé či hendikepované, ať našeho či jiného etnika. V roce 2005 jsme přijali do PP dva malé chlapce, o pět let později jsme do PP dostali jejich sestřičku s kombinovaným postižením. Dva roky poté k nám přišla 7-mi letá slečna a letos v lednu 6-ti letý chlapec s mentálním postižením. Kromě dětí pěstounských máme ještě čtyři děti biologické. Snažím se šířit informace ohledně NRP mezi veřejnost a aktivně pomáhat budoucím či začínajícím pěstounům."

 

 

Ing. Jan Michael Kubín

Kubin-Michael-Jan

 • Jan Michael Kubín ukončil v roce 1986 Obchodní fakultu VŠE v Praze.
 • Pracoval jako obchodní referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport. Později jako hlavní ekonom Koncernového ředitelství ZAVT, a.s. a ekonomický ředitel státního podniku Pragochema.
 • V současné době podniká v oboru prodeje lékařských přístrojů, diagnostických a terapeutických zařízení. Na evropském trhu zastupuje 5 ruských výrobků lékařských přístrojů pro léčbu řady civilizačních nemocí cestou celostní a kauzální medicíny.
 • Je autorem textu o obecném algoritmu komunikace v přírodě a ve společnosti s názvem Pansofia. Zastával funkci místopředsedy Českého svazu curlingu a byl iniciátorem výstavby curlingové haly v Praze.
 • V současné době podporuje aktivně iniciativy Kruh země a Obnova matice země české.
 • Přednáší o komunikaci a komunikačních vzorcích ve společnosti.

 

Květa Siváková

"Jmenuji se Květa Siváková  narodila jsem se 24.7.1994. Je mi 20 let, narodila jsem se ve Vyškově Okres Brno.  Od mých 7 let jsem vyrůstala v Dětském domově v Předklášteří u Tišnova spolu s mými sourozenci.  Moji rodiče se o nás neuměli postarat, neměli tu rodičovskou lásku, a hlavně neuměli se o nás postarat. Z dětství mám jen jednu krásnou vzpomínku a ta je taková že  jsem si hrála s mými sourozenci na pískovišti.   Z dětského domova jsem se posunula do výchovného ústavu a to z toho důvodu, že se Dětský domov v Předklášteří  rušil. A to proto, že ten areál nepatřil státu ale obecnímu úřadu v té vesnici, tudíž neměli na to tu budovu opravit. Doma to nebylo tak jak by mělo být, proto mě dali do výchovného ústavu. Tak jsem  se vyučila cukrářkou. Ty tři roky ve výchovném ústavě byly krásné, někdy bolestné jak vzpomínkově tak i psychicky. Vychovatelé se tam o nás o všechny dobře starali, v jedné chvíli jsem si říkala že jsem ráda že nejsem u rodičů, asi vím jak bych dopadla, a jak bych vypadala. Moje rodina byli moje vychovatelé a kamarádi i moji sourozenci.  Jednoho dne jsem musela odejít z výchovného ústavu, měla jsem výuční list a bylo mi 19 let. Našli mně a jednomu kamarádovi Dům na půli cesty v Doubravici nad Svitavou.  První den, kdy jsem byla pryč z výchovného ústavu  jsem cítila volnost ,byla jsem šťastná  že jsem konečně volná. Ještě než jsem odjela z výchovného ústavu tak mě pomohli najít práci v cukrárně v Blansku v Severce. Začala jsem tam chodit s tím že můžu zažít moji druhou etapu života jinak a líp. Chodila jsem tam asi 14 dní. Pak jsem se odstěhovala do Prahy za přítelem, bohužel jsem si myslela že to všechno bude jiný, ale moje první chyba kterou jsem udělala hned po tom co jsem odešla z výchovného ústavu, moje první zklamání v druhé etapě života. A už se konečně blížím k tomu jak jsem se dostala do Domu na půli cesty do Pohořelic. Hned potom co jsem se rozešla s mým přítelem v Praze jsem neměla kam jít. Zašla jsem na charitní oblast v Blansku, tak mě nechali přespat  jednu noc, druhou noc mě našli zařízení v Pohořelicích. Dojela jsem sem a moje první myšlenka byla když jsem viděla tenhle velký zámek - Pane bože, kam jsem se to dostala. Hned první den se mě ujala paní sociální. Dala mě můj vlastní pokoj kde jsem sama až do teď. Všechno jsem vnímala tak nějak zvláštně, bylo mi jasné že si hned musím najít práci a zmizet co nejdřív. Po nějaké době jsem si tady našla kamarádku Magdu, které jsem se mohla svěřit a kdykoliv se poradit. Celý tenhle zámek a Dům na půli cesty je začarovaný, slyšela jsem historky a myslím si že kdybych v té době byla zde, tak bych teď byla úplně zcela jiný člověk. Paní sociální je na nás hodná a vždycky nám pomůže, snaží se nám pomoc. Myslím si že je málo lidí kteří jdou pracovat do takových zařízení. Co chtějí pomoci druhým, mladým lidem kteří to mají v životě těžké, a zaměřit nás na tu dobrou cestu našeho života, když to naši rodiče nedokázali, nebo už nestihli. Když  tak shrnu  celý dům na půli cesty u Pohořelic tak, je to malé jeviště ve velkém hřišti. Všechno je tady takové jaké si to uděláte."

 

 

prim. MUDr. Anna Loskotová

Loskotova-Anna

 • Více než 35 let pracuje ve zdravotnictví jako lékařka.
 • Intenzivně se věnuje fyzioterapii, problematice traumatologie (popáleninového traumatu) a celostní medicíně.
 • Vypracovala nový komplementární standard (v rámci komplexní terapie popálenin) k urychlení léčby a ke zmírnění psycho-sociálních i ekonomických negativních důsledků traumatu.
 • Cílenou edukací zdravotnického personálu, pacientů a jejich rodinných příslušníků se snaží docílit jak co nejlepších terapeutických výsledků, tak předejít řadě potencioálních medicínsko-právních sporů. K této problematice by ráda zařadila i možnost spolupráce s ombudsmanem/mediátorem v rámci zdravotnických zařízení pro řešení konfliktů již v počáteční fázi, s cílem předejít negativním důsledkům plynoucích z dlouhotrvajících a psychicky náročných soudních sporů.    

 

Mgr. Bc. Jitka Loskotová

 Loskotova-Jitka

 • Specializuje se na zdravotnické právo, především ji zajímají rozdíly a fungování zdravotních systémů, financování zdravotnictví (veřejný i soukromý sektor), mediace, právní regulace komplementární a alternativní medicíny,…)
 • Ukončuje. Ph.D. studium na PrF MU v Brně, pod vedením JUDr. Ivany Pařízkové, Ph.D.
 • Účastní se a aktivně vystupuje na konferencích: Letní škola zdravotnického práva a biotiky, Toulouse (2009, 2010 – Ohodnocena pro nejlepší příspěvek na Forum des jeunes chercheurs), Světový kongres zdravotnického práva, Záhřeb (2010), spoluorganizátora 1. Mezinárodní letní školy zdravotnického práva v Brně (2010, organizováno: JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., NCO NZO).

Ing. Martina Müllerová

Mullerova-Martina

 • Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci, obor Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Od roku 2007 pracovala jako Product/ Process Engineer ve společnosti Foxconn GSD
 • Absolvovala kurzy Kineziologii One Brain 3 in 1 concepts, která pomáhá pracovat s problémy, jenž vznikly v důsledku negativních emocionálních zážitků. Cílem terapie je integrace funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, čímž klient získá novou možnost bez stresu a vědomě si zvolit svůj způsob chování.
 • Od roku 2014 pracuje jako lektor Životních map. Díky této metodě pomáhá rodičům nahlédnout do světa jejich dítěte, pochopit jej a najít správý komunikační most. Odhaluje příčiny psychosomatických potíží, problematických vztahů, strachů a stresu dítěte. Diagnostika probíhá formou kresby.

 

 

JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.

Pavlova-Lenka

 • Lenka Pavlová se zabývá problematikou řešení sporů, mediací a ADR přes 30 let. Má praktické zkušenosti s mediací a vyjednáváním při řešení sporů tuzemských i mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských, a to u nás i v zahraničí.
 • Pracovala v oblasti cestovního ruchu a později mezinárodního obchodu a bankovnictví (EGAP). Od roku 2002 je zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory.
 • Je činným rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a je zapsaným rozhodcem spotřebitelských sporů.  Spotřebitelské mediace se věnuje ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,z.s.
 • V letech 2008 – 2009 zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (ÚMPOD).
 • V letech 2011 – 2014 byla ředitelkou ESI, o.p.s. V současné době zastává pozici předsedkyně správní rady. 
 • Podílela se aktivně na přípravě zákona o mediaciByla členkou Výboru pro rodinu.
 • Je odborných garantem několika vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů se zaměřením na mediaci a komunikaci. 
 • Pro Českou andragogickou společnost připravila v roce 2010 rekvalifikační kurz Mediátor/ka. V roce 2012 lektorovala cyklus vzdělávacích seminářů pro soudce, pracovníky soudů a orgány státní a územní samosprávy.
 • Mediaci a mediační techniky vyučovala u nás i v zahraničí – Slovensko, Itálie, Litva, Maďarsko, Francie.
 • V současné době se věnuje především lektorské a publikační činnosti a odbornému poradenství včetně pomoci při řešení náročných konfliktů a sporů.
 • Je zapojena do Projektu Apolinář – odborné spolupráce Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a VFN v Praze. V rámci projektu pomáhala zřídit a vede Poradnu sv. Apolináře poskytující právní podporu a pomoc lůžkovým a ambulantním pacientům Klinice adiktologie v Praze a jejich rodinám. 

 

 Mgr. Táňa Pipková, Ph.D.

 Pipkova-Tana

 • Vystudovaný krajinný ekolog, chemik a pedagog se širokou zájmovou oblastí.
 • O roku 2007 zakladatelka a statutární zástupkyně Rodinného centra Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Poslední čtyři roky pracuje jako koordinátorka a projektová managerka této organizace.
 • Třetím rokem rozvíjí  v RC projekt Miniškoličky jako podpory slaďování rodinného a pracovního života rodičů. 
 • V posledních letech vede v centru také projekty týkající se ochrany životního prostředí,  poradnu zdravého životního stylu a lektoruje programy zdravé výživy na základních a mateřských školách v Pardubickém kraji.
 • Angažuje v aktivitách zaměřených na rozvoj komunity, je členkou komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích.
 • Absolventka Kurzu Specialista Mediace v projektu ESI, o.p.s., Respektuj a buď respektován, Efektivní rodičovství, …

 

PhDr. Lenka Poláková

Polakova-Lenka

 • Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie.  
 • Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 1 000 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále působí více než 7 let jako vedoucí a psycholog pobočky Fondu ohrožených dětí v Olomouci.
 • Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku a od roku 2011 je také členkou AMČR.
 • V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.
 • V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  - Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction.
 • V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators http://www.crossbordermediator.eu/ ).
 • Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace -  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.
 • Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky.
 • V roce 2012 Lenka dokončuje dlouhodobý výcvik v supervizi.
 • Mimo oblast mediací se Lenka zabývá personálními audity ve zdravotnictví pro firmu Hartmann Rico.

 

 

Mgr. Kateřina Procházková

 • Vystudovala psychologii na FF MU Brno.
 • Pracuje jako psycholog ve Fakultní nemocnici Brno se somaticky nemocnými pacienty.
 • Ve své praxi se věnuje dospělým i dětským pacientům a jejich rodinám.
 • Při práci využívá postmoderní terapeutické přístupy zejména Spolupracující terapii (Collaborative therapy) a Terapii zaměřenou na řešení (Solution Focused Brief Therapy)

 

Bc. Lenka Šebelová, DiS.

 Sebelova-Lenka

 • Absolventka Univerzity Palackého, Olomouc, obor Sociální politika a sociální práce
 • V současné době je jednatelkou Coworking Services s.r.o. a ambasadorkou sociálního podnikání v People-Planet-Profit o.p.s., jejíž pracovní náplní je konzultování a poradneství pro zahájení podnikání, hodnocení podnikatelských záměrů, vedení a řízení managementu firem, mentoring a koučování pro podnikatele v oblasti podnikání.      
 • Její specializací je tvorba podnikatelského plánu, strategie marketingu, networking a navazování obchodní spolupráce, projektový management firem.                                                                                                                                        

 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

Smyd-Pavel

 • Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a Olomouci. V roce 2010 ukončil inženýrské studium na Podnikatelské fakultě VUT v Brně.  V letech 1993 až 1996 absolvoval sebezkušenostní výcvik u MUDr. Olgy Kulískové. 
 • Od roku 2007 se intenzívně věnuje práci s pěstounskými rodinami ve Sdružení pěstounských rodin. Nejdříve jako manažer organizace a později jako předseda Sdružení.
 • Aktivně se zapojil do pracovního týmu MPSV přípravy novely zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí.  Byl vybrán do úzkého kruhu poradců kampaně „Odsouzeni.cz“, která umožnila schválení nových podmínek pro péči o ohrožené děti mimo vlastní rodinu.  Dlouhodobě spolupracuje s rakouskou organizací Peter PAN a bavorskou PFAD, které se věnují náhradní rodinné péči. Zde absolvoval vícedenní stáže a zapojuje se do přenesení dobré praxe v péči o pěstounské a osvojitelské rodiny do České republiky.  
 • Sdružení pěstounských rodin projektem „Hledáme Vás, mámo, táto!“ našla stovkám dětí náhradní rodiče a dalším provázením pěstounských rodin připravila půdu k novému systému práce s pěstounskými rodinami po přijetí novely zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Internetový portál www.pestouni.cz je jedním z nejvyhledávanějších na českém internetu.
 • Sdružení pěstounských rodin se věnuje doprovázení náhradních rodin v několika krajích a vytváří kvalitní podmínky pro náhradní rodiny. 

 

PhDr. Alena Uváčiková

Uvacikova-Alena

 • Psycholožka Alena Uváčiková se ve své praxi věnuje převážně psychologické diagnostice a poradenství v oblasti dětské psychologie, problematice domácího násilí, i psychodiagnostice dospělých.
 • V rámci privátní praxe spolupracovala se střediskem Ranné péče pro zrakově postižené děti v Praze, společností Centrin s.r.o poskytující sociální služby seniorům, spolupracuje s ESI, o.p.s., s Unií katolických žen v Praze, advokátními kancelářemi.
 • V letech 2007 – 2011 působila jako školní psycholog na gymnáziu, střední odborné bankovní škole a bankovním gymnáziu v Praze.
 • Souběžně s vlastní praxí mimo jiné pracovala pro Fond ohrožených dětí či Ligu lidských práv. V této organizaci spoluzaložila Centrum právní ochrany dětí.
 • Je spoluautorkou stínové zprávy ČR pro OSN o dodržování dětských práv v ČR z roku 2002. 

 

Zdeněk Vaníček 

Vanicek-Zdenek

 • Angličtinu vystudovat v Londýně. Je držitel certifikátu CPE - Cambridge Certificate of Proficiency in English.
 • Je ředitelem jazykové školy TECK s.r.o.
 • Zaměřuje se především na každodenní angličtinu a pomáhá studentům v tom, aby se anglicky domluvili. 
 • Je autorem programů pro studenty angličtiny www.englishrestart.com a www.anglickagramatikapromluveni.cz.

 

JUDr. Eva Vaňková

Vankova-Eva

 •  Eva Vaňková je advokátka se sídlem ve Vysokém Mýtě se zkušenostmi v oblasti obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských sporů.
 • V prosinci 2013 úspěšně složila zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci je zapsána v seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
 • V roce 2011 absolvovala 14-ti denní kurz v rozsahu 100 hodin na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice).
 • V roce 2010 byla přijata ke studiu PhD. s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK u Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc..
 • V roce 2007 se účastnila první evropské konference o tvz. „právu spolupráce“ (Collaborative Law) ve Vídni a stala se členkou IACP (International Academy of Collaborative Profesionals).
 • Principy práva spolupráce propaguje a přednáší v České republice a v zahraničí.
 • Je ředitelkou ESI, o.p.s.

 

 

Mgr. Daniela Vašíčková, DiS.

Vasickova-Daniela

„Domnívám se, že změn ve společnosti z pohledu work-life balance lze dosáhnout zvýšením informovanosti o této problematice, společným prosazováním zájmů zaměstnaných a změnou postojů zaměstnavatelů.“

 • Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce.
 • Tématu work-life balance se věnuje 5 let a to především v rámci přednáškové činnosti na konferencích (HP W.I.N. – Women Intercultural Networking) a seminářích (Slaďování soukromého a pracovního života v ICT průmyslu“). Dále pak se podílí na tvorbě analýz a evaluací pro významné instituce (Státní zdravotní ústav, Ústav molekulární genetiky Akademie věd) a přípravě žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU a dalších zdrojů (Norské fondy, Nadační dotace, státní dotace).
 • Spolupracuje s řadou významných neziskových organizací (Business Profesional Women, Cats2cats, Asociace provozovatelů firemních a soukromých školek), firmami (Motorola Solutions CZ s.r.o.) a dalšími subjekty. Díky tomu dokáže poskytnout nejen poradenství, ale i následně propojit s dalšími subjekty.
 • je zakladatelkou a prezidentkou společnosti Platforma Work and Life Balance, o.s. Více o společnosti se můžete dozvědět zde.

 

  

 

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:40
Celkem:20473