JOSEFSKÁ SETKÁNÍ 2016

18. - 20. 3. 2016, Zámek Křtiny

 

Ve dnech 18. – 20. 3. 2016 se koná na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna již sedmý ročník jedinečné přehlídky dovedností a aktivit v mezigeneračním spektru pod názvem Josefská setkání.

Jedná se o vícedenní program, jehož cílem je přispívat k obnově rodiny a základních hodnot založených na respektu k životu, přírodě, práci, rodině, dětem a slabším a rovněž úctě k odkazu a dílu předků. Každý si může vybrat podle svých potřeb, zájmů a chuti. Odborníci a profesionálové v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, kteří mají jedinečnou příležitost učit se od dětí a lidí jiné generace. Stejně jako jakýkoliv laik, malý či velký, starší či mladší, kteří mají možnost si o věcech a starostech popovídat s těmi, kteří by měli mít větší rozhled, znalosti a zkušenosti. Čím je pestřejší a rozmanitější je složení účastníků, tím větší zážitky a poznatky si z Josefského sympozia malí i velcí odnáší. 

 

Josefské sympozium je pořádáno v souladu s koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje.

rodinna politika jmk

 

 

PROGRAM:

Program sestává ze tří úrovní odstupňovaných aktivit cílených na zvyšování komunikačních dovedností, sociálního a partnerského vnímání. V jednotlivých dnech na sebe volně navazuje.

 

18.3.2016        Celodenní interaktivní výcvik a supervizní seminář

                        Práce v týmu se zaměřením na potřeby klienty - dovednosti a zkušenosti

Celodenní odborný interaktivní výcvik zaměřený na prohlubování dovedností v týmové práci a služeb zaměřených na potřeby klienta.

 

18.3.2016        Večer na Zámku pro spolupracovníky a příznivce ESI a sítě IRS

Společenský večer

 

 

19.3.2016        JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2016 aneb Mezigenerační dialog ve Křtinách

 

                        Téma: Tradice a hodnoty předků dnes a zítra

 

Josefské sympozium je interaktivním, mezigeneračním, víceoborovým dialogem a lidským pohledem na současnou rodinu a vlivy, které ji ničí, oslabují a ty, co ji naopak posilují a upevňují.  Josefské sympozium nabízí získání nových poznatků a zážitků ve vzájemném sdílení s dětmi a seniory.

 

20.3.2016        Den pro rodinu aneb Setkání generací ve Křtinách

Na neděli 20. 3. 2016 plánujeme po vzoru předchozích, úspěšných ročníků uspořádat ve spolupráci s partnery a s podporou sponzorů Den pro rodinu. Kulturně – vzdělávací nabídku aktivit pro malé i velké, nejlépe pro prarodiče, rodiče a děti.

 

 

 

Hlavní partner a sponzor letošního ročníku: Iveco Czech Republic, a.s.

 

Přejeme všem účastníkům, přednášejícím, členům přípravných a organizačních týmů všech šesti předchozích ročníků i těm, kteří ještě u nás nebyly a Josefská setkání neokusili…..

krásné, požehnané svátky vánoční, radost a životní optimismus po celý rok 2016.

Tým ESI, o.p.s.

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707