JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

 

pod patronátem a ochranou

Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského 

 

Znak CVP Cech - na web

 

Zámek Křtiny

 Pátek - 17. 3. 2017

Slavnostní zahájení v 18.00 hod. ve Velkém sále

 

 

17.00 hod.  Chrám Jména Panny Marie, Křtiny

Setkání u sochy sv. Josefa a společné prosby za přímluvy a zdar JOSEFSKÉHO SYMPOZIA 2017

 

 

18.00 hod.   Zámek Křtiny, Velký sál

                    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JOSEFSKÉHO SYMPOZIA 2017

                    Oděv společenský

                    Vstup volný, veřejnost srdečně zvána

 

 

Program večera: Tradice, slova a hudba v salónním duchu

 

Vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice pod vedením Mgr. Jiřiny Hlouškové

Mgr. Jiřina Hloušková vyučuje sólový zpěv a hře na klavír, zobcovou flétnu

Krása a síla slov a vyprávnění

Vystoupení a vyprávění Martina Haka

Hudba těší a léčí 

Lukáš Daněk, klávesy, klavír, varhany

Jazyk baroka a jak mu rozumět? 

MgA. Rostislav Maria Müller a Zlatuše Josefa Müller

 

Následuje neformální zábava.

 

 

SOBOTA - 18. 3. 2017 

 

CELODENNÍ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI

 

ŠKOLNÍ I VĚTŠÍ DĚTI, PRARODIČE, OPUŠTĚNÉ A SMUTNÉ 

 

07.30 - 09.30 hod.      Snídaně pro ubytované, příjezdy účastníků, příprava prostor

07.30 hod.                  Mše svatá, Chrám Jména Panny Marie, kaple Milosrdenství

 

10.00 - 10.30 hod.     Zahájení programu, Velký sál

                                  Vzpomínka na Marii Terezii a poslání Josefského sympozia

                                  o.Jan Hanák, Lenka Šalamoun, Eva Vaňková

 

10.30 - 11.45 hod.     KALEIDOSKOP ŽIVÝCH PŘÍBĚHŮ 

                                  Paměť lidí, rodin a národů

 

Děti ze ZŠ a MŠ Březina - Paměť v obci

Sourozenci Stanislav a Karolína Knollovi - Kniha pradědečka

Lukáš Ermantraut - Život bez paměti, ale s nadějí

Petr Hirsch a Jan Dušek - Paměť a naděje poutníka

Hudbou doprovází Lukáš Daněk a Karel Růžička

Moderují Martin Hak a Lenka Šalamoun

 

11.45 - 12.00 hod.     SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ - Tomáš Novotný

 

12.00 - 17.30 hod.     HRY A DIALOGY - Prostory zámku a okolí dle počasí

                                        Tradiční všeochuť osvěty, výcviku a vzdělávání. Pro každého něco. 

                                        Nabídka rozvojových a vzdělávacích aktivit, her a dialogů pro děti a dospělé zaměřené 

                                        na rozvoj, zlepšení a rozšíření komunikačních a sociálních dovedností a posílení vnímavosti

                                        v mezilidských a rodinných vztazích.  

 

Program a aktivity připravují: 

Dana Baliová, mediátorka, Slovensko

Lukáš Daněk, hra na klávesy a varhany

Jan Dušek

Lukáš Ermantraut

Martin Hak, vyprávěč

Jan Hanák, římskokatolický kněz

Petr Hinsch, počítačový specialista, poutník

Jitka Chrtková, mezinárodně certifikovaná MISP Instruktorka a MISP Trenérka

Stanislav a Karolína Knollovi                                        

Rostislav Muller, architekt, znalec a milovník baroka

Zlatuše Josefa Muller, organizátorka kulturních a vzdělávacích akcí

Alexandra Polášková, systemická koučka, terapeutka, lektorka

Eva Račková, mediátorka a lektorka, Slovensko

Ivana Rumpelová, výtvarnice, lektorka, vede Ateliér Létající šnek

Karel Růžička, kytarista a cestovatel

Beáta Swanová, advokátka, mediátorka, Slovensko

Lenka Šalamoun, advokátka, mediátorka, lektorka

Eva Vaňková, advokátka, mediátorka

a všichni, co se k nám připojí a budou si s námi povídat, rozprávět, poslouchat, tančit, malovat a hrát si......      

 

Velký sál                       Přednášky a workshopy + Veletrh

12.00 - 12.30 hod.        Důležitost pečujícího doteku pro zdravý vývoj dítěte - podpora harmonických vztahů mezi                                              dětmi, prevence proti agresivitě a šikaně", Jitka Chrtková

12.45 - 13.00 hod.        Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

13.00 - 14.00 hod.        Baroko - Velké divadlo světa, Rostislav Maria Müller a Zlatuše Josefa Müller

14.00 - 14.20 hod.        Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

14.30 - 16.00 hod.        Ochutnávka nenásilné komunikace, Eva Račková

16.00 - 16.30 hod.        Veletrh aneb Co je nového na Slovensku?, Beata Swanová

16.30 - 17.30 hod.         Duchovní obnova s Honzou Hanákem

 

Chodba I. patro             Prožitkový seminář, Alexandra Polášková

 

Chodba II. patro            Výtvarný ateliér - Barokní koláž / Herna

 

Přední salónek              Besedy u kamen

                                      Povídání s vypravěči

                                      Proč Santiago ? 

                                      Ze Dvora přes Santiago až do Jeruzaléma

 

Zadní salónek              " Masáž počasí a další dotekové aktivity pro děti a rodiče"

                                     Koncert a vyprávění Karla Růžičky

 

 

 

                                       

17.30 - 18.00 hod.      Zakončení Josefského sympozia 2017, Velký sál

                                   a pozvání na další ročník (devátý ročník)

 

Program je postupně aktualizován a změna vyhrazena

 

 

JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

 

Ústředním tématem letošního ročníku je postupné ztrácení paměti lidské, rodinné i národní. Pod názvem Pamět lidí, rodin a národů zamýšlíme motivovat dětské účastníky sympozia k vyhledávání zmínek a vzpomínek na své předky a zajímavé osudy a lidi ze svého okolí. Dalším tématem jsou výhody a možnosti školské mediace a potřebnost prevence konfliktů, šikany a násilí ve školách a v rodině v kontextu mezigenerační osvěty, výchovy a dialogu. Dále vzpomínka 300.výročí významné panovnice naší historie - římské císařovny, uherské a české královny Marie Terezie, která se narodila dne 13.5.1717 ve Vídni, aby v dobách své 40leté vlády zavedla řadu reforem. Mimo jiné také povinnou školní docházku. 

 

Program letošního, osmého ročníku, sestává z interaktivního a ukázkového semináře "Školská mediace - prevence konfliktů, šikany a násilí" ( pátek 17.3. 2017 od 10.00 - 16.00 hod.) s účastí studentů, žáků a odborníků z Čech, Moravy a Slovenska. Vlastní Josefské sympozium nabízí reflektující diskusi o školské mediaci a komunikační osvětě dětí a mládeže, veletrh služeb a mediace, komunikace, motivace a osobnostního rozvoje a především ukázky moderních přístupů a metod vzdělávání a výchovy. A pochopitelně i příspěvky, ukázky a diskuse k hlavním tématům letošního ročníku. 

 

K účasti zveme, rodiny s dětmi, děti a mládež z Česka a Slovenska a zejména lidi, co se věnují práci s lidmi a pracují ve školství. Josefské sympozium nabízí příležitost představit moderní přístupy osvěty, vzdělávání a výchovy dětí i dospělých s respektem k trvalým hodnotám přírody, společnosti a rodiny. 

 

http://www.amssk.sk/medzinarodna-vedecka-konferencia-v-modre-sucasne-trendy-vzdelavania-v-mediacii/

 

Josefské sympozium je originální, vzdělávací, mezioborové a mezigenerační setkávání českých a zahraničních dospělých (odborníků a laiků) a dětí, mládeže a studentů. Příležitost pro výměnu osobních a profesních zkušeností a získávání nových kontaktů a přátel.

 

Josefské sympozium je interaktivní a účinný výcvik komunikačních dovedností pro život a praxi. Je určeno pro děti, studenty a mediátory, kouče, rodinné poradce, terapeuty, spolupracující a klasické advokáty, facilitátory, vyjednavače, manažery, soudce, probační úředníky, psychology, teology a kněží, lékaře, novináře, umělce a každého, kdo stále věří v krásu života a dobro v lidech okolo nás.

 

Josefské sympozium a společenský večer připravují každým rokem dobrovolní organizátoři tak, aby bylo poučné, zážitkové, oddechové a zábavné současně. Postupně se stalo souhrnem toho nejlepšího, co pořadatelé a přednášející dokáží druhým za sebe i prostřednictvím ostatních nabídnout a ukázat.

 

Josefské sympozium pomáhá vracet zámku život, oživovat vzpomínky a pameť jeho zdí a skrze jeho prostory navracet lidem kulturu a styl salónních setkání, večerů a rozhovorů. 

 

Poslání sympózia

 

Posláním Josefského sympozia je být originálním, odborným a vzdělávacím mezioborovým a mezigeneračním setkáním oživujícím umění dialogu, společné konverzace a sdílení názorů a myšlenek.

 

Josefské sympozium se snaží nabízet odborná témata a současně objevovat nové formy sdělování, komunikace a dorozumívání mezi lidmi a v mezilidských vztazích.

 

Josefské sympozium vytváří tradici setkávání špičkových odborníků s těmi, kteří jednou možná nastoupí na jejich místo – s dětmi a studenty.

 

Posláním Josefského sympozia je pozvat a přivítat lidi hledající smysl práce, Života a Bytí na Zemi. Odpovědi na otázky z profesního a osobního života mohou ve Křtinách objevit a přiblížit se k nim prostřednictvím dětí, přátel, kolegů, druhých lidí anebo posvátnosti zdejšího poutního místa.

 

Josefské sympozium je věnováno především dětem, rodině a naději v budoucnost. Koná se k poctě sv. Josefa, patrona rodiny, dětí a práce. Každý rok těsně před svátkem sv. Josefa, tj. vždy k 19. březnu. 

 

Josefské sympozium 2017

Mezigenerační dialog

 " Paměť lidí, rodin a národů"

 

Tradiční Josefské sympozium neboli mezigenerační dialog a společné povídání a sdílení zážitků dětí a dospělých o věcech vážných i veselých rozšiřuje letos příležitost pro mateřské, základní a střední školy  a jejich žáky a školní kolektivy zapojit se skrze soutěž dětských příspěvků k některému z hlavních témat.

Příspěvky dětí mohou být vytvořeny jakoukoliv z těchto forem anebo v jejich libovolné kombinaci. 

Výtvarné techniky

Hudba a zpěv

Slovo a písmo (nejen česky)

Moderní technologie

Dětské příspěvky budou rozděleny a hodnoceny v těchto věkových kategoriích. 

 

Věkové kategorie:

 Děti do 9 let

 Děti 9 - 12 let

 Děti 12 - 16 let

 Starší 16. let

 

Témata Josefského sympozia 2017:

1) Osudy a dílo předků (moje rodina, obec/město, škola...) neboli hledání odpovědi na otázku: Jsou pro nás lidská, rodinná a národní paměť důležité? A tušíme proč? 

2) Marie Terezie - žena, matka, panovnice neboli vzpomínka na ženu, co zavedla povinnou školní docházku a její dobu.

4) Baroko a doba Marie Terezie

3) Školní mediace - prevence konfliktů, šikany a násilí.

Všechny dětské příspěvky budou dle možností vystaveny a prezentovány po celou dobu Josefského sympozia, tj. od pátku 17.3. do neděle 19.3.2017 v prostorách Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna. 

V každé věkové kategorii bude vybrán nejlepší příspěvek. 

Příspěvky zasílejte poštou anebo eletronicky, vždy s označením Josefské sympozium 2017.

Každý příspěvek musí být označen těmito údaji: 

Jméno a příjmení autora:

Věk: 

Název školy: 

Adresa školy: 

Příspěvky zasílejte nejpozději do 15.3.2017.

Zaslané a pro účely Josefského sympozia poskytnuté příspěvky budou vráceny, pouze na výslovné přání autora, a to až po skočení akce. 

Zasláním a poskytnutím příspěvků se organizátoři zmocňují k tomu, aby příspěvky vystavili či jinou formou, s nimi seznamovali veřejnost, např. zveřejnění prostřednictvím webových stránek Josefského sympozia

Poštovní adresa:  Zámek Křtiny, Křtiny 1. 675 00

Elektronické adresy:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Vaňková, tel. 723 810 825

 

Josefské sympozium 2017

VELETRH SLUŽEB A NABÍDEK

Veletrh služeb a nabídek je doprovodná akce Josefského sympozia. Určena je pro partnery a vystavovatele letošního ročníku za účelem propagace jejich činnosti, prodeje jejich produktů, prezentaci jejich zkušeností, dovedností a služeb. 

Záměrem Veletrhu je - podobně jako v předchozích ročnících - představovat možnosti, výhody a dostupnost služeb v oblasti mediace, vyjednávání, facilitace, ADR, ODR, PDR, Collaborative Law, Collaborative Practice, Complementary Practice, koučingu a podobných přístupů se zaměřením na řešení sporů a jejich prevence. 

V letošním roce je cílem Veletrhu kromě toho získat z věcných a finančních příspěvků a darů vystavovatelů, lektorů a partnerů potřebné finanční prostředky pro aktivní zajištění účasti dětí, a to nejen z blízkého okolí, ale také z jiných krajů Česka a Slovenska, neboť např. stravování nelze hradit z dotačních prostředků, o to více, že poskytnutí dotace není nárokové a navíc bývá poskytována nejdříve v srpnu/září. 

NABÍDKA SPOLUÚČASTI, ZAPOJENÍ A PODPORY

pro JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

Do doprovodného programu Veletrh služeb a nabídek je možné se zapojit osobní prezentací služeb, vystavením prezentačního panelu či letáků, video upoutávkou, prezentačním filmem apod. Dohoda s organizátory předem nutná.

Do prezentační a diskusní části Josefského sympozia se hodí příspěvky, ukázky, besedy včetně výzdoby a dekorací, v nichž jsou zachyceny vzpomínky předchozích generací, jak se uchovávají v rodinách, v obcích, městech či jiných společenstvích, např. kluby a spolky.

Veletrh služeb a nabídek je otevřen pro každého, kdo chce finančně, věcně či jinou formou podpořit Josefské sympozium, zejména jeho zpřístupnění pro děti z jiných krajů. 

Odborný seminář, sympozium i veletrh jsou spolu se zahajovacím programem skvělou příležitostí, jak představit veřejnosti laické i odborné možnosti a výhody mediace, zejména mediace školské. 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707