TYPY VĚCNÉ A FINANČNÍ PODPORY PARTNERŮ A SPONZORŮ

PROTI NABÍDCE VZÁJEMNĚ VÝHODNÉ SPOLUPRÁCE

Sháníme a hledáme partnery a sponzory pro zajištění dopravy dětí do Křtin z jiných krajů, nežli Jihomoravského, resp. z nejbližšího okolí a dále pro dostupnost a zajištění ubytování a dětí z pátku na sobotu (1 noc), s tím že náklady na ubytování a stravu na jedno dítě činí cca 300 Kč/noc/ dítě. (večeře, ubytování ve škole ve vlastním spacáku, snídaně a pohoštění v průběhu sympozia + dozor dospělých). Náklady na stravování a účast dětí v průběhu sympozia činí cca 250,- Kč (oběd, pohoštění, osvědčení o účasti, drobný dárek, administrativa). 

 

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO PROGRAMU - příspěvky, aktivity + účast na Veletrhu nabídek a služeb

 

REKLAMA A MARKETING - umístění bannerů, distribuce letáků, přehrání videí a upoutávek apod., reklamní a sponzorské vstupy včetně publikace ve sborníku a na webových stránkách

 

VĚCNÁ A FINANČNÍ PODPORA - např. aktivní zapojení se do distribuce a šíření informací o povědomí akce

 

SBORNÍK - referenční příspěvek, vzpomínkový příspěvek, prezentační a kontaktní info

 

Finanční prostředky ze sponzorských darů budou využity výlučně pro potřeby dopravy, stravování a popř. ubytování dětí - na tyto náklady nelze dotační příspěvek Jihomoravského kraje použít. 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707