Logo ESI Email

 

ve spolupráci s Akademií řemesel – Střední školou technickou a partnery

 

a Asociací mediátorů Slovenska

 

připravují a zvou k účasti

 

 

JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2018

 

Zámek Křtiny 15.- 16.3. 2018

 

BUDOUCNOST ŘEMESEL V ČESKÉ REPUBLICE

 

 

ČTVRTEK 15.3. 2018

11:00 – 13:00 registrace účastníků
12:00 – 13:00 oběd v restauraci Zámku Křtiny
13:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NA ZÁMKU KŘTINY
13:30 – 16:30

tématický a diskusní blok - VLIV RODINNÉHO PROSTŘEDÍ

“Rodina je ekonomicko sociální jednotka a základ prosperity”

moderují: JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D (Praha), PhDr. Ernest Kováč (Bratislava)

16:30 – 17:00

závěry a zakončení prvního dne

17:15 – 18:00

hudební vystoupení dětského pěveckého sboru

18:00 – 18:30

komentovaná prohlídka Chrámu Panny Marie ve Křtinách

19:00 – 22:00

společenský a hudební večer s rautem na Zámku Křtiny


Připravujeme dle možností a zájmu doprovodný program pro školy a žáky

 

PÁTEK 16.3. 2018

08:00 – 09:30 registrace účastníků
09:30 – 12:00

diskusní blok - VÝCHOVA A VÝUKA VE ŠKOLÁCH

“Výuka řemeslné dovednosti a její možnosti a perspektivy”

moderují: Ing. Drahoslav Matonoha (Praha), Mgr. Eduard Filo (Bratislava)

12:00 – 13:00 společný oběd v restauraci Zámku Křtiny
13:30 – 16:00

diskusní blok – MANUÁLNÍ PRÁCE Z POHLEDU PRÁVA

“Řemeslníci a řemesla - možnosti a perspektivy ve světle práva”

moderují: JUDr. Petr Jonáš, Ing. Jan Michael Kubín,

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D. (Praha), JUDr. Dana Baliová (Nitra)

16:00 – 16:30

komentovaná prohlídka Chrámu Panny Marie ve Křtinách

                               

                                Doprovodný program pro základní školy

PÁTEK 10:00  promítaní videa firmy IVECO Bus o historii výroby autobusů ve Vysoském Mýtě
  Prezentáce žáku na tema čím chci být a proč, a navazujíci mezigenerační dialog

 

Záměrem a cílem Josefského sympozia 2018 je výměna zkušeností a společné, mezioborové a mezigenerační diskusní hledání východisek z obtíží a nesnází učňovského a technického školství směrem k jeho lepším vyhlídkám.

 

Účastnický poplatek: 

Účast pouze ve čtvrtek 650,- Kč

Účast pouze v pátek 1.150,- Kč 

Účast po oba dny 1.650,- Kč

 

Doporučujeme účast po oba dny. Účastnický poplatek pouze pro výdělečné osoby, starší 18 let. Poplatky za účast dětí a mládeže budou stanoveny po dohodě s pořadateli. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a páteční společný oběd. Poplatek za čtvrteční večerní program ve výši 300,- Kč je hrazen samostatně. Ubytování a doprava na vlastní náklady.

 

Změna a upřesnění programu vyhrazeny

 

SOBOTA 17.3. 2018

10:00 zasedání rozšířené správni rady ESI o.p.s. na Zámku Křtiny
12:00 společný oběd
13:00 návštěva Špilberku a galerie

 

Více na www. josefske-sympozium.cz, www. zelenypruh.cz, www.amssk.sk

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:92
Celkem:39499