pozvánka Mezinarodni slavnosti tradicnich remesel 2018

 

 

 

 

 

 

Pozvínka KulatŻ stl 310518-1

 

 

 

 

PROBĚHL DEVÁTÝ ROČNÍK

Na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna ve dnech 15.- 16.3. 2018

úspěšně proběhl již 9.ročník výjimečného mezigeneračního a mezioborového setkání dětí, mládeže a odborníků

Josefské sympozium 2018.

 

Letošní ročník byl věnován řemeslné tradici předků a budoucnosti řemesel a učňovského školství.

Záštitu letos převzali dokonce tři ministři - školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a zdravotnictví. Děkujeme.  

Josefského sympozia se aktivně zúčastnili dospělí a děti různého věku a odbornosti z Čech, Moravy a ze Slovenska.

Účastníky Josefského sympozia 2018 byli ředitelé a pedagogové středních (dříve učňovských) škol,

zástupci průmyslu, advokáti, mediátoři, rodiny s dětmi

a žáci Základní a mateřské školy Březina a Základní umělecké školy v Jedovnici. 

Josefské sympozium propojovalo také letos části odbornou, společenskou, vzdělávací a osvětovou

do jedinečného celku neobvyklých setkání, diskusí a debat v místě s přebohatou duchovní tradicí. 

 

Slavnostní večer 2

 

 

OZVĚNY JOSEFSKÉHO SYMPOZIA

 

Dne 12.4.2018 proběhla v Praze první pracovní schůzka mezi pořadateli Josefského sympozia, tj. ESI, o.p.s., www.esi-cz.eu a Akademií řemesel Praha, Střední školou tecnickou, www.zelenypruh.cz a SAP - Sdružením automobilového průmyslu, www.autosap.cz .Tématem pracovní schůzky byly cíle a možnosti vzájemné spolupráce. Dohodnut byl společný postup při přípravě a svolání diskusního kulatého stolu věnovaného aktuálním výzvám odborného, technického školství a praktické přípravy žáků a pedagogů odborného výcviku v kontextu potřeb českého průmyslu - současných i budoucích. K účasti budou přizváni zástupci školství, průmyslu a veřejné správy. 

 

PŘIPRAVUJE SE

 

Společné memorandum účastníků, duben - květen  2018

Výlet křtinských žáků do Prahy, květen - červen 2018

Kulatý stůl o budoucnosti technického školství a odborné praxe, Praha, 31.5.2018

 

 

JS 2018 záštita MŠ-page-001

 Skenování0115-page-001

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707