sympozium-page-002

Sympozium

Když mluvíme,

tak opakujeme to, co už víme.

Když posloucháme,

tak máme příležitost dozvědět se něco nového.

Jeho svatost Dalajláma

 

Sympozium je slovo řeckého původu označující odborné a otevřené debatování. Představuje vzájemný dialog v přátelské a uvolněné atmosféře o tématech vážných a důležitých.

Josefské sympozium pomáhá otvírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Tématem letošního, devátého ročníku jsou podmínky a kvalita učňovského školství. Hovořit a rokovat budeme o perspektivách řemeslné práce, o zachování tradic ruční práce a zručnosti pro příští generace. Chceme otevřít mezioborovou diskusi, v níž se budou prolínat různé pohledy na dané téma. Rodina, školství a škola, trh práce a úskalí práce mládeže.

Záměrem Josefského sympozia 2018 je výměna zkušeností a společné hledání východisek ze současných obtíží a nesnází učňovského a technického školství. Do diskuse se zapojí školy z Čech, Moravy a Slovenska.

Josefské sympozium je školou mediace v mezigeneračním dialogu. Mediace oživuje komunikaci tam, kde pro konflikt se lidé přestali mezi sebou bavit a ztratili k sobě důvěru. Mediace je proces dialogu. Pomáhá ozdravovat mezilidské vztahy.

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707