HLAVNÍ PARTNERSKÉ ORGANIZACE

 

 

 

 Blue 97ac9999197dd63d org

 

Iveco Czech Republic, a.s.je tradičním hlavním finančním partnerem. V rámci posledního, devátého ročníku Josefského sympozia 2018 se zástupci firmy zapojili aktivně také do odborné debaty. 

Iveco Czech Republic, a.s. je jedna z nejúspěšnějších firem českého průmyslu a jeden za našich předních výrobců v automobilovém průmyslu. Jedná se o firmu s více než 120letou tradicí kvalitní řemeslné práce, která od výroby automobilů přešla na speciální vývoj a výrobu autobusů. Dříve pod značkou Karosa, dnes pod značkou IVECO BUS.

Iveco Czech Republic, a.s.  představuje 89 let výroby meziměstských a turistických autobusů. Celkem se ve Vysokém Mýtě vyrobilo přes 130 000 autobusů, které jezdí ve více než 30 zemích světa, neboť 93 % výroby odchází na export. Nejúspěšnějším modelem je typ Crossway.

Iveco Czech Republic, a.s.  navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel hromadné dopravy, které splňují nejnáročnější požadavky dopravců veřejných i soukromých. Firma navázala a rozvíjí věhlas české konstruktérské tradice.

V loňském roce autobus zapůjčený společností Iveco Czech Republic, a.s. dovezl do Křtin na Josefské sympozium žáky, studenty, učitele a rodiče z Východních Čech.

http://www.ivecocr.cz

 

Slovensko

Asociace mediátorů Slovenska (AMS)

amos

 

Asociace mediátorů Slovenska () vznikla na základě zkušeností s mimosoudním řešením sporů v Občanském sdružení PDCS a ARK a v Mediačné společnosti, s.r.o. . Asociace mediátorů Slovenska neboli AMS se hlásí k myšlence prosazování mimosoudního řešení sporů, zejména ve formě mediace a upřednostňuje dobrovolné, kontrolované a neutrální řešení konfliktů za pomoci třetí strany (mediátora). AMS pomáhá prosazovat upřednostňování mimosoudního řešení sporů před řešením sporů autoritativním rozhodnutím, použitím násilí nebo naopak neřešením konfliktu a pasivním postojem stran. AMS se hlásí k myšlence hledat řešení, které mohou vést k výslednému stavu výhra – výhra. AMS si klade za cíl informovat veřejnost a šířit osvětu a alternativních způsobech řešení sporů (ADR), o mediačních službách a možnostech řešení ve specifických případech. AMS poskytuje poradenství o možnostech řešení sporů. AMS je základnou pro výměnu zkušeností s poskytováním mediačních služeb a pro získávání kontaktů se zahraničními mediátory a vzdělávacími organizacemi. AMS je partnerem při přípravě a přijímání legislativních návrhů na regionální i státní úrovni. AMS nabízí svým členům možnosti dalšího odborného vzdělávání a supervize mediace v rámci Slovenské republiky, organizuje výcvikové programy a buduje systém certifikace mediátorů a akreditace vzdělávacích institucí v oblasti mimosoudního řešení sporů na Slovensku.
AMS sdružuje lidi, kteří pracují jako mediátoři, facilitátoři nebo negociátoři a využívají metod alternativního řešení sporů (ADR) ve své profesionální činnosti nebo mediační přístup podporují.

 

AMS Sdružuje více forem mediačních oblastí – mediaci obchodní, školní, rodinnou, komunitní a další. Podmínkou členství v AMS je absolvování odborného vzdělání, kurzu, tréninku v mediaci, a to pod vedením akreditovaného odborníka v oblasti mediace.
Předsedou AMS je PhDr. Ernest Kováč, který bude na Josefském sympoziu AMS zastupovat.

 

www.amssk.sk

 

Odborné učiliště Dúbravská cesta, Bratislava

Zřizovatelem odborného učiliště Dúbravská cesta v Bratislavě je Okresný úrad Bratislava – odbor školství. Na škole se vyučují učební obory ošetřovatel, kuchař, zahradník, služby a domácí práce. Na Josefském sympozium bude Odborné učiliště Dúbravská cesta zastupovat jeho ředitel Mgr. Eduard Filo.

www.oudubba.sk

 

 

Stredná odborná škola stavebná, Žilina

logo-sosstavebnal

 

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline je spojená s bývalým mateřským podnikem Váhostav š.p. Žilina, který začal systematickou výchovu učňovského mládeže zajišťovat v roku 1960 zřízením učňovského střediska. Za dobu svého trvání škola připravila převážně pro stavební profese více jak 12 500 všestranně připravených stavebních řemeslníků.

 

Ve školním roce 2004/2005 došlo ke sloučení bývalého Stredného odborného učilišťa Žilina – Bytčica se Stredným odborným učilišťom Žilina – Bôrik. Od roku 204 po spojení s bývalým SOU stavebným Žilina – Bytčica, které následně zaniklo, je Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici 2 v Žiline největší školou se stavebním zaměřením na Slovensku s celkovým počtem přes 650 žáků v denním a externím studiu. Škola se stala od 1. ledna 2013 Centrem odborného vzdělávání a přípravy ve stavebnictví v rámci ŽSK. V současnosti odbornou školu stavební vede Ing. Josef Ilčík, PhD., který ji také bude zastupovat na Josefském sympoziu. 

https://www.sosstavebna.sk

 

 

Česká republika

Akadamie řemesel

logo Akademie řemesel 2018

 

„Řemeslo má a bude mít zlaté dno!".

 

Nové logo a nový název školy - Akademie řemesel Praha - odráží snahu školy o zajištění vysoké kvality řemeslného vzdělávání a stoprocentní uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí škola klade důraz na získání náležitých odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Škola realizuje praktické vyučování v moderně vybavených dílnách a výukových polygonech včetně zajištění odborného výcviku v reálném prostředí spolupracujících firem.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL. Čerstvým absolventům elektrotechnických oborů je následně školou nabídnuto za výhodných podmínek školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborného vzdělání denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů, kde si lze rozšířit dosažené vzdělání o další výuční list v jiném oboru vzdělání či maturitu.

Pro žáky je zajištěno kvalitní vzdělávání a pro mimopražské žáky ubytování v domově mládeže. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog přímo v budově školy. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům i jejich rodinám pomocnou ruku při řešení výchovných problémů. Směrem k žákům a rodičovské veřejnosti je na škole zaměřena pomoc školního psychologa a etopeda, PhDr. Michala Koláře.

Na Josefském sympozium bude zastupovat jeho ředitel Ing. Drahoslav Matonoha.

www.zelenypruh.cz

 

Vědomí právníci

vedomi pravnici logo

Česká asociace právniček - člen Evropské organizace právniček (EWLA)

Advokátní a mediační kancelář Šalamoun a Partners, Praha

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové, Vysoké Mýto

 

Střední integrovaná škola technická Vysoké Mýto

epravo cz RGB 200

 

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707