Josefské sympozium 2017

 

VELETRH SLUŽEB A NABÍDEK

 

Veletrh služeb a nabídek je doprovodná akce Josefského sympozia. Určena je pro partnery a vystavovatele letošního ročníku za účelem propagace jejich činnosti, prodeje jejich produktů, prezentaci jejich zkušeností, dovedností a služeb. 

Záměrem Veletrhu je - podobně jako v předchozích ročnících - představovat možnosti, výhody a dostupnost služeb v oblasti mediace, vyjednávání, facilitace, ADR, ODR, PDR, Collaborative Law, Collaborative Practice, Complementary Practice, koučingu a podobných přístupů se zaměřením na řešení sporů a jejich prevence. 

V letošním roce je cílem Veletrhu kromě toho získat z věcných a finančních příspěvků a darů vystavovatelů, lektorů a partnerů potřebné finanční prostředky pro aktivní zajištění účasti dětí, a to nejen z blízkého okolí, ale také z jiných krajů Česka a Slovenska, neboť např. stravování nelze hradit z dotačních prostředků, o to více, že poskytnutí dotace není nárokové a navíc bývá poskytována nejdříve v srpnu/září. 

 

NABÍDKA SPOLUÚČASTI, ZAPOJENÍ A PODPORY

pro JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

 

Do doprovodného programu Veletrh služeb a nabídek je možné se zapojit osobní prezentací služeb, vystavením prezentačního panelu či letáků, video upoutávkou, prezentačním filmem apod. Dohoda s organizátory předem nutná.

 

Do prezentační a diskusní části Josefského sympozia se hodí příspěvky, ukázky, besedy včetně výzdoby a dekorací, v nichž jsou zachyceny vzpomínky předchozích generací, jak se uchovávají v rodinách, v obcích, městech či jiných společenstvích, např. kluby a spolky.

 

 

Veletrh služeb a nabídek je otevřen pro každého, kdo chce finančně, věcně či jinou formou podpořit Josefské sympozium, zejména jeho zpřístupnění pro děti z jiných krajů. 

 

Odborný seminář, sympozium i veletrh jsou spolu se zahajovacím programem skvělou příležitostí, jak představit veřejnosti laické i odborné možnosti a výhody mediace, zejména mediace školské. 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:35
Celkem:16224