Historie


Josefské sympozium – tradice a vize

Po úspěšném, čtvrtém ročníku lze již bez nadsázky hovořit o tradici. Leč tradice jsou různé. Některé v sobě nese staletí a staletí a jen jemně se odráží v pravidelnosti a rozmanitosti lidského života. Jindy, jako o té, o které budu psát, přičemž jeho délka ve srovnání s tradicí formovanou staletími a věky je tak nepatrná a pomíjivá jako zrnko písku ke dnu mořském. Tradice o níž bude řeč je oním malým nenápadným zrnkem, jenž hledá své místo ve velkém pískoviště historické pamětí národa.

Možná úvod zní příliš nadšeně a přehnaně literárně, pokud se má týkat setkávání a diskuse odborníků. Může to tak připadat tomu, kdo by chtěl jen a jen dostat informace o tom, co se kde a kdy konalo. Kdo tam přišel a o čem se tam hovořilo. Jenže to je i není důležité. Jiný možný pohled a přístup, kterým se téma uchopí je ten, že se bude psát o myšlence, která se vyvíjela a formovala v onom čase čtyř let. Kam dospěla a jak by se chtěla dále rozrůstat a formovat. A co tento růst provázelo a co to přineslo. O obojím by měl být tento článek.

Aktuální ročník

Letošní ročník 2014 bude navazovat na ročníky předchozí a přeci přinese zase něco nové. V různosti generačního a profesního složení budou účastníci Josefského sympozia 2014 aktivně hledat odpověď na otázku „Rozumíme si?“. K odpovědím si dojdou sami při současném aktivním a vzájemném prohlubování komunikačních a mediačních dovedností všech účastníků, dospělých, dospívajících i dětí. Na závěr Josefského sympozia bude tradiční Společenský večer, na kterém letos zahraje Saframentská kapela, vynikající skupina mladých a talentovaných muzikantů z Vysokého Mýta.

Cílem organizátorů je navázat na předchozí ročníky a zase přinést něco nového. Josefské sympozium 2014 vychází z myšlenky, že každý z nás byl kdysi dítětem. To platí dokonce i pro ty, co už mezi námi nejsou a jejichž jména jsou pro nás často i zapomenuta. Jejich život, tradice a práce skrze naše rodiny v nás neustále žijí a my je zase předáváme přes naše děti dál – milováním, prací, snažením a celým životem. Program bude připraven v duchu tradic a zásad Josefského sympozia. Učení a předávání informací bude probíhat formou dialogu, diskuse, nasloucháním a hrou. Program se zaměří na schopnost dnešních generací vzájemně spolu vést dialog, rozumět si. Společně žít a pracovat.

Předchozí ročníky

Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:109
Celkem:47248