Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Archiv2023

Zavzpomínejte s námi na některé z předchozích ročníků Josefského sympozia.

Mgr. Kateřina Sodomková2023

Zapsaná mediátorka (rodinná, školní), lektorka workshopů o komunikaci

Vystudovala interdisciplinární obor Kulturologii na Filozofické fakultě v Praze a Kulturní publicistiku při IVČ taktéž v Praze. Spolupracovala s kulturními i neziskovými organizacemi na projektech rozvíjející komunikační dovednosti a kompetence. Během této spolupráce si uvědomila, jak efektivní je nenásilná a empatická komunikace, a jak je málo v běžném životě používána. Právě toto ji přivedlo k mediaci. V současné době se naplno věnuje mediaci, kterou považuje za jednu z nejvíce respektujících cest při řešení jakéhokoliv konfliktu nebo složitých životních situacích. Pracuje v pražské poradně pro rodinu a vztahy Thése a spolupracuje s Institutem Moderní láska v Praze. Také se věnuje školní mediaci a spolu se studenty a učiteli objevuje benefity mediace.

Materiál ke stažení:

Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D.2023

Mediátor v Mediačních centrech v Brně a Olomouci, zkušební komisař MSp pro zkoušku mediátora

Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Od roku 2005 působí v oblasti sociálně-právním ochrany dětí, mezi lety 2015 a 2020 byl vedoucím mezinárodního mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Od roku 2018 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovaným mediátorem, roce 2023 byl jmenován Fellow of the ISCT; je spoluautorem několika oceňovaných publikací, včetně Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkouškám mediátora, nebo Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších kapitol a odborných článků v oblasti rodinného práva. Od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.).

Tel. 608 276 046, E-mail: robin.brzobohaty@gmail.com

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.2023

Vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně

Od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovanou mediátorkou, od roku 2023 také Fellow of the ISCT a členkou správní rady tamtéž. Pravidelně vede výcviky v mediaci v USA a Evropě (Polsko, Itálie apod.). Je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších publikací a odborných článků v oblasti rodinného práva. Od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.). Vyučuje na několika univerzitách a vysokých školách.

Tel. 731 654 897, E- mail: tinacirbus@gmail.com

PhDr. Andrea Matoušková2023

Ředitelka Probační a mediační služby

V roce 1995 absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po VŠ studiu
začala pracovat na Obvodním soudě pro Prahu 10, a to jako jedna z prvních probačních
úředníků v ČR. Od roku 1995 se podílela na zavádění probace a mediace do české praxe a
později na přípravě vzniku Probační a mediační služby. Od jejího vzniku v roce 2001
pracovala ve Službě v pozicích metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční,
analytické a metodické činnosti. Od února 2016 je řádně jmenovanou ředitelkou Probační a
mediační služby.
Svoje zkušenosti z oboru načerpala také během zahraničních studijních pobytů (Kanada,
Velká Británie, Finsko, Norsko, Nizozemí) a získané informace pak využila při své metodické
a koncepční práci, aby je Služba mohla použít v praxi.
Přednáší na FF UK v Praze, je členkou lektorských týmů Probační a mediační služby a
Justiční akademie a zkušební komisařkou mediátorů působící při MSp a České advokátní
komoře.

Mgr. Ondřej Bouša2023

Vedoucí oddělení psychologů UMPOD, Mediátor a dětský
specialista v Mediačním a edukačním centru – CSS Brno

Ondřej Bouša vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se následně věnoval výzkumu zejména utváření identity. Nadále s FSS externě spolupracuje jako vyučující. Od roku 2010 pracuje jako psycholog na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, od roku 2016 je zde vedoucím psychologického oddělení. Jeho hlavními odbornými oblastmi jsou mezinárodní adopce a mezinárodní rodiny v konfliktu (mj. případy mezinárodních rodičovských
únosů). V obou oblastech se zaměřuje na interdisciplinární spolupráci a na naplnění participačních práv dětí, včetně přímé práce s dětmi. Vzhledem ke svému zaměření na rodičovské konflikty a jejich dopad na dítě se stal také mediátorem (2013), transformativním mediátorem (2015) a dětským specialistou (2015). Od roku 2018 pracuje též v Mediačním a edukačním centru Brno jako mediátor a dětský specialista – realizuje zapojení dětí do mediací.

 

Přemysl Ulman2023

Přemysl se narodil a vyrůstal v České republice. Po maturitě několik let usiloval o přijetí na studium psychologie na vysoké škole, avšak bezúspěšně. A tak začala jeho mezinárodní cesta. Na začátku devadesátých let žil rok v Německu, později se dostal do Itálie, kde vystudoval filosofii a teologii. Poté se přestěhoval do USA, kde vystudoval obor manželská a rodinná terapie na St. Thomas University v Miami na Floridě a kde jako rodinný terapeut začal v roce 2006 pracovat v rámci jedné neziskové organizace poskytující sociálně terapeutické služby. V roce 2012 se přestěhoval do České republiky, kde pokračoval v profesi rodinného terapeuta a pracoval částečně v soukromé praxi, částečně jako zaměstnanec v sociálně poradenských zařízeních. Kromě toho se také začal věnovat lektorské činnosti.

Od svých studií ve Spojených Státech se jeho profesní zájem zaměřil na post-moderní terapeutické směry, nejvíce na Narativní praxi, která je úzce spojená s myšlenkami sociálního konstrukcionismu. Poté, co se v roce 2012 přestěhoval do České republiky, se blíže seznámil také s myšlenkami kolaborativně-dialogické praxe, kterou v ČR zastupuje skupina Narativ. Myšlenky kolaborativně-dialogické praxe uplatnil v programu “Rodičem navždy”, který s kolegy na východní Moravě nabízeli rodinám zažívajícím konfliktní situace při opatrovnických sporech. Poté, co se v roce 2016 stal členem skupiny Narativ, se aktivně začal zapojovat do vzdělávacích aktivit této organizace. V současnosti je jeden z facilitátorů mezinárodně certifikovaného vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi nazvaném “Možnosti dialogu”. V rámci této organizace se také aktivně účastnil tříletého mezinárodního vzdělávacího projektu multidisciplinární podpory rodin v těžkých situacích.

Materiál ke stažení:

Ing. Veronika Mindlová2023

Daňová poradkyně č. 4543 se specializací na rodinné právo

Veronika je daňová poradkyně s 15 praxe ve financích  a daních jak v největších mezinárodních konzultačních firmách, tak i jako OSVČ. Vystudovala na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Kromě běžného daňového poradenství se posledních 10 let specializuje na stanovení rozhodného příjmu pro  výpočet výživného při rozpadu rodiny. Jejími klienty jsou rodiče, advokáti, OSPOD i mediátoři. Pomáhá k dohodě i v rámci mediačního sezení vzdáleným on-line vstupem. Přednáší pro Justiční akademii a soudce. Veronika publikuje v odborných časopisech a školí i pod akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Usiluje o spravedlivější stanovení výživného s ohledem na potřeby celé rodiny a péči platícího rodiče.

Tel: +420 736 679 182, E-mail: veronika.mindlova@vyzivne.com
www.vyzivne.com

Materiál ke stažení:

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.2023

Monika je zapsanou mediátorkou. Jako lektorka a mentorka se zaměřuje na rodinná témata, včetně případových konferencí pro OSPOD, spolupráci s pěstounskými doprovodnými organizacemi a oblast restorativního školství. Je školitelkou problematiky domácího násilí; v práci s konfliktem využívá vedle právnického vzdělání i znalosti získané prací pro PČR. Jejím cílem je rozvoj mezioborové spolupráce.

Témata kulatého stolu:
Domácí násilí a toxické vztahy – co by měl vědět každý… nejen mediátor
→ Mýty domácího násilí (kdo „rozhodně nemůže být násilník“, jak vypadá „typická oběť“ aj.)
→ Různé formy násilí v rodině; toxické vztahy a manipulace, specifika rozchodových situací; druhy domácího násilí
→ Psychické týrání; tiché či „klidné“ týrání; naopak jaký je rozdíl mezi „fackou“ a „fackou“
→ Specifická věrohodnost oběti
→ Co poznám přes děti
→ PČR; OSPOD a případové konference; škola – místo bezpečí
→ Možnosti a limity mediace (resp. restorativních postupů)
→ Nástroje a aplikace (Bright Sky CZ; karta KID); Centrum Locika; „Z lásky nenávist“ aj.

Materiál ke stažení:

Lukáš Daněk2023

Keybordista

Je rodákem z Vysokého Mýta a od svých deseti let se věnuje hře na elektronické klávesy. Hraje s širokým repertoárem na soukromých i veřejných akcích. V současné době dokončuje magisterské studium na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně.
V roce 2016 se zúčastnil Národní soutěže ZUŠ pro hru na elektronické klávesové nástroje, při studiu ZUŠ v Litomyšli. Zde se prezentoval třemi skladbami, jednou z nich byla „The Phantom of the Opera“ od Andrewa Lloyda Webbera. Touto skladbou zaujal porotu. Neboť ji dokázal vystavit orchestrální aranžmá s vlastními úpravami, aby zdůraznil autentičnost celé skladby, navíc vytvořil a naprogramoval hlas ženského zpěvu do kláves YAMAHA PSR-S750, čímž vytvořil naprosto unikátní záležitost v ČR.
Jeho repertoár není omezen na určitý hudební styl, zahrnuje hudbu vážnou, klasiku, filmovou, muzikálovou, popovou i rockovou. Na svých koncertech uvádí vlastní hudební aranžmá skladeb, originální podání známých písní a zajímavou zvukovou stavbu, která zahrnuje autentické kytarové vyhrávky, symfonický orchestr s 3D prostorovým vjemy umístění nástrojů i prolnutí smyčcového kvartetu s popovou kapelou.
Jeho hudba je srdcovou záležitostí, kterou se snaží předat víc než jen zážitek, ale i hlubší poselství. Ke své tvorbě používá digitálně pokročilý nástroj Pracovní aranžovací stanici YAMAHA PSR-S750. Tento nástroj kromě rukou aktivně ovládá i oběma nohama. Ale ani klavírní koncertní křídlo pro něho není problém, když už ho elektronika nebaví.

Tel: 739 775 039, E-mail: lukasdanekm@seznam.cz