Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 12. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Co znamená Sympozium?

Sympozium je slovo řeckého původu označující odborné a otevřené debatování. Představuje vzájemný dialog v přátelské a uvolněné atmosféře o tématech vážných a důležitých.

Josefské sympozium pomáhá otvírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Josefské sympozium i nadále zůstává školou mediace v mezigeneračním dialogu. Mediace oživuje komunikaci tam, kde pro konflikt se lidé přestali mezi sebou bavit a ztratili k sobě důvěru. Mediace je proces dialogu. Pomáhá ozdravovat mezilidské vztahy.

 

„Když mluvíme,
tak opakujeme to, co už víme.
Když posloucháme,
tak máme příležitost dozvědět se něco nového.“

– Jeho svatost Dalajláma

Program Josefského sympozia 2023

Zámek Křtiny (Městys Křtiny 25 km severně od Brna, 9 km od Macochy)

16. – 19. 3. 2023

Čtvrtek 16. 3. 2023

Interdisciplinární spolupráce

13.00 – 14.00 hod. | Registrace účastníků

14:00 – 14.30 hod. |  Zahájení Josefského sympozia

14.30 – 18.00 hod. | Sympozium – debata odborníků k tématu   české a slovenské zkušenosti – i on-line

14.30 – 15.30 hod. I. část

15.30 – 15.45 hod. Přestávka

15.45 – 17.15 hod. II. část

17.15 – 18.00 hod. Shrnutí a závěry

Pátek 17. 3. 2023

Interdisciplinární praxe a zkušenosti

08:30 – 09:00 hod. | Registrace účastníků pátečního programu

09:00 – 10.30 hod. | Úskalí rodinných konfliktů,  rodiny zatížené patologickými vztahy a jevy, mezigenerační přenos

10.30 – 11.00 hod. | Přestávka

11.00 – 12.30 hod. | Interdisciplinární praxe I. – zkušenosti a příklady

12.30 – 14.00 hod. | Oběd

14.00 – 15.30 hod. | Interdisciplinární praxe II. – zkušenosti a příklady

15.30 – 16.00 hod. | Přestávka

16.00 – 17.30 hod. | Obrana proti všem manipulacím

 

18.30 – Slavnostní večer u příležitosti XIII. Ročníku Josefského sympozia

18.30 hod. Koncert dětí ZUŠ Jedovnice

19.00 hod. Helena Vedralová a MUZIGA (Muziga – Official web)

20.30 hod. raut 

21.00 hod. Volná zábava s hudbou a tancem

→ K poslechu a tanci hraje Lukáš Daněk.
→ Doporučujeme večerní dress code.

Sobota 18. 3. 2023

Supervize a interdisciplinární praxe

08.30 – 09.00 hod. | Registrace účastníků sobotního programu

09.00 – 09.30 hod. | Zahájení sobotního programu

09.30 – 11.00 hod. | Zvládání emočně náročných situací

11.00 – 11.30 hod. | Přestávka

11.30 – 13.00 hod. | Kompetencie supervizora mediácie – i                                        on-line

 13.00 – 14.00 hod. | Oběd

14.00 – 15.30 hod. |  Supervize nejen v pomáhajících profesích

15.30 – 16.00 hod. | Přestávka

16.00 – 17.00 hod. |  Shrnutí a zakončení Josefského sympozia

Moderovaná debata účastníků

 Neděle 19. 3. 2023

Doprovodný fakultativní program

Příležitost k poznání krás Moravského krasu a jižní Moravy

Komentovaná prohlídka kostela a Kaple Svatého Lazara dle dohody

10.30 hod. | Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách – památka Svatého Josefa

V letošním roce si připomínáme 300 let od úmrtí (1723) slavného barokního architekta a stavitele Jana Blažeje Aichla zvaného Santini

Více Santini.cz nebo OPUS SANTINI (putovani-za-santinim.cz)

Změna programu vyhrazena.