Josefské sympozium 2022

Pátek 18.3.2022

Aktuální výzvy a perspektivy ADR a mediace 

Od východu na západ a obráceně aneb okolo světa

 

CURRENT CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN ADR AND MEDIATION

AROUND THE WORLD FROM EAST TO WEST

 

On-line mezinárodní odborná konference

ve spolupráci zakladateli a slovenskými partnery:

Akadémia humanitných a mezikulturálnych študií Edith Steinové, n.o., https://www.akademiaes.sk

Inštitut vzdelávania a osobnostného rozvoja z Bratislavy,https://www.ivorsk.sk/

Vědecko odborný časopis „Sociálno - zdravotnícke spektrum“, szspektrum.eu

 

Vědecký výbor:

Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D., Inštitút Dr. Pavla Blahu v Skalici, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv: Alžbety v Bratislave 

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., Universita Palackého v Olomouci

doc. Mgr. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MHA, MPHKatedra právnych disciplín a štúdia MPH, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka a zapsaná mediátorka

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D., Universita Pardubice

 

Organizační výbor:

PhDr. Ernest Kováč, Akadémia humanitných a mezikulturálnych študií Edith Steinové, n.o

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. 

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. 

 

Program:

Dopolední část konference probíhá v českém nebo slovenském jazyce.

 

09.00 – 09.20 hod. Zahájení

Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka URA

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

JUDr. Magdaléna Drgoňová, predsednička AMS

 

09.20 – 09.30 hod. Spory a jejich řešení v 21. století pohledem ESI

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., ředitelka ESI, o.p.s.

 

09.30 – 09.50 hod. Mediace a jiné přístupy při ochraně dětí a rodiny

JUDr. Ivana Spoustová, Ph.D.

 

10.00 – 11.00 hod. ADR a Mediace ve Slovenské republice aneb začali o 8 let dříve zákonem č. 420/2004 Z.z., zákon o mediácii ve znění pozdější změn

Mediátorka v praxi

JUDr. Dana Galbavá

Komunikačné zručnosti jako kompetencia mediátora

PhDr. Ernest Kováč

Možnosti mediace v správnom konaní

Mgr. Jaroslav Březina

Management komunikacie v zdravotníckom zariadeni

Mgr. Janka Lipničanová, Ph.D.

 

11.00 – 12.00 hod. Mediace a ADR v České republice před a po přijetí zákona č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci ve znění pozdějších změn

Mediace před a po přijetí zákona

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

Řešení sporů pro 21. Století – zkušenosti ESI

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D

Informovaný souhlas v asistované reprodukci s darovanými gametami – úvod do tématu

doc. PhDr. Ing. Hana KonečnáPh.D

 

12.30 – 13.30  hod. oběd v zámecké restauraci

 

ODPOLEDNÍ MEZINÁRODNÍ ČÁST 

CURRENT CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN ADR AND MEDIATION

AROUNG THE WORLD FROM EAST TO WEST

ENGLISH

 

 

14.00 – 15.50 hod. OKOLO SVĚTA ANEB OD VÝCHODU NA ZÁPAD

Judge Halim BangladeshInternational Mediation and Arbitration

Constantin Adi Gavrila ADR Center Romania

Using your skills and research from mediation: how to makde a difference in our world

Mary Lou Bryant Frank USA

Others from Russia, East and West Europe and USA

 

16.00 – 16.50 hod.ZÁVĚREČNÁ DISKUZE  

Záměry a cíle konference:

Podpořit v otevřeném dialogu odborníků a studentů z různých zemí světa  mezinárodní vztahy, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ADR a mediace  k prevenci a řešení sporů. Představit Collaborative Law (týmová spolupráce) a Collaborative Practice (mezioborová spolupráce).  Šířit komunikaci o metodách a nástrojích řešení sporů a praktickém využití vyjednávání, jeho zprostředkování, facilitace, mediace, CL/CO a jiných přístupů. Motivovat  proměnu náhledu na konflikt, jeho následky a  důsledky. Konference je příležitostí seznámit se s praxí a právními základy ADR a mediace v různých zemích světa pohledem právníků, psychologů, lékařů, advokátů, soudců a mediátorů. 

Následuje prezenční část programu

 

Josefské sympozium 2022

Otevřený dialog 

Zámek Křtiny u Brna a okolí

Pátek 18.3. – Slavnostní zahájení

 

18.30 hod. - Společenský večer u  příležitosti XII. ročníku Josefského sympozia s tradičním hudebním programem a rautem. Jako v předchozích ročnících se   představí křtinské děti a Základní umělecká škola J.B. Ševčíka Jedovnice. Hostem večera bude

Pěvěcký sbor Otakar Vysoké Mýto

 

Pěvěcký sbor Otakar Vysoké Mýto - Úvod (otakar-sbor.cz)

Sobota 19.3.2022 

 

09.00 – 09.30 hod. – registrace 

09.30 – 18.00 hod. – Základní program a doprovodné aktivity

Program bude upřesněn podle počtu a skladby účastníků. 

 

Josefské sympozium nabízí tradičně prorodinný program a aktivity realizované na Zámku i v jeho okolí. Jako v předchozích letech hlavním cílem Josefského sympozia je motivovat k novým setkáním, navazování zajímavých osobních a profesních kontaktů s poznáním nových trendů a návodů ke spokojenému životu. Prosazujeme a do široké  praxe uvádíme komplementární a integrativní přístup cílený na ochranu slabších zejména dětí a seniorů, stabilitu rodin a ozdravení jejich vnitřních vazeb v čase. Učíme jak i přes životní pády a omyly vstát a jít dál. Jak smutek, bolest a prohru proměnit v naději a radost.

 

Připravujeme zajímavé besedy a nácvik účinných komunikačních technik

 

Mezi našimi hosty bude mj. David Gruber,  průkopník racionálního čtení a učení, komunikace a tvz. soft skills metod. Autor mnoha zajímavých a inspirativních knih o tom, jak být úspěšnější, bohatší a žít radostněji. Setkání a beseda s ním, autogramiáda.

 

09.30 – 10.30 hod. doc. PhDr. Ing. Hana KonečnáPh.D

Informovaný souhlas v asistované reprodukci s darovanými gametami

Přednáška

10.30 – 11.00 hod.    Mgr. Milena Mikulková 

Hlavu vzhůru rodiče – na životní trable selským rozumem 

beseda s autorkou „židličkové“ metody

 

11.00  – 11.15 hod. přestávka na kávu

 

11.15 – 11.40 hod.  Představení Centra Sv. Bazila

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. a hosté - živé příběhy

Příklady komplexní podpory jednotlivců  při návratu do běžného života navzdory zátěži z minulosti např. vysoká zadluženost, silný zdravotní handicap, některý z druhů závislostí, domácí násilí atd. spolu s obnovou rodinných vazeb. Sdílení zkušeností a dobré praxe.

 

V 11.45 hod.Křest knihy Davida Grubera „Muži, muži, ženy, ženy“

Muži, muži - ženy, ženy | Papírové |Gruber-TDP (inshop.cz)

 

12.00 – 12.30 hod.  Ing. David Gruber 

         Angličtina hravě – zlepšete své komunikační schopnosti bez námahy

 

12.30 – 13.30 hod. oběd v zámecké restauraci

Fakultativní program:

 

Sobota:

13.30 – turistická procházka s návštěvou  Jeskyně výpustek k Býčí skále

 

20.00 – příležitost k účasti na Spolkovém plese – Zámek Křtiny – vstupné 200 Kč

 

Neděle 20.3.2022 

 

Individuální program, odjezd

09.30 hod. komentovaná prohlídka Chrámu Jménu Panny Marie, kaple Sv. Lazara

Stránky navštívilo
Dnes:13
Za týden:108
Celkem:47247