JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

pod patronátem a ochranou

Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského 

 

Znak CVP Cech - na web

 

Zámek Křtiny

 Pátek - 17. 3. 2017

Slavnostní zahájení v 18.00 hod. ve Velkém sále

 

 

17.00 hod.  Chrám Jména Panny Marie, Křtiny

Setkání u sochy sv. Josefa a společné prosby za přímluvy a zdar JOSEFSKÉHO SYMPOZIA 2017

 

 

18.00 hod.   Zámek Křtiny, Velký sál

                    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JOSEFSKÉHO SYMPOZIA 2017

                    Oděv společenský

                    Vstup volný, veřejnost srdečně zvána

 

Program večera: Tradice, slova a hudba v salónním duchu

 

Vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice pod vedením Mgr. Jiřiny Hlouškové

Mgr. Jiřina Hloušková vyučuje sólový zpěv a hře na klavír, zobcovou flétnu

Krása a síla slov a vyprávnění

Vystoupení a vyprávění Martina Haka

Hudba těší a léčí 

Lukáš Daněk, klávesy, klavír, varhany

Jazyk baroka a jak mu rozumět? 

MgA. Rostislav Maria Müller a Zlatuše Josefa Müller

 

Následuje neformální zábava.

 

 

SOBOTA - 18. 3. 2017 

 

CELODENNÍ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI

 

ŠKOLNÍ I VĚTŠÍ DĚTI, PRARODIČE, OPUŠTĚNÉ A SMUTNÉ 

 

07.30 - 09.30 hod.      Snídaně pro ubytované, příjezdy účastníků, příprava prostor

07.30 hod.                  Mše svatá, Chrám Jména Panny Marie, kaple Milosrdenství

 

10.00 - 10.30 hod.     Zahájení programu, Velký sál

                                  Vzpomínka na Marii Terezii a poslání Josefského sympozia

                                  o.Jan Hanák, Lenka Šalamoun, Eva Vaňková

 

10.30 - 11.45 hod.     KALEIDOSKOP ŽIVÝCH PŘÍBĚHŮ 

                                  Paměť lidí, rodin a národů

 

Děti ze ZŠ a MŠ Březina - Paměť v obci

Sourozenci Stanislav a Karolína Knollovi - Kniha pradědečka

Lukáš Ermantraut - Život bez paměti, ale s nadějí

Petr Hirsch a Jan Dušek - Paměť a naděje poutníka

Hudbou doprovází Lukáš Daněk a Karel Růžička

Moderují Martin Hak a Lenka Šalamoun

11.45 - 12.00 hod.     SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ - Tomáš Novotný

 

12.00 - 17.30 hod.     HRY A DIALOGY - Prostory zámku a okolí dle počasí

                                        Tradiční všeochuť osvěty, výcviku a vzdělávání. Pro každého něco. 

                                        Nabídka rozvojových a vzdělávacích aktivit, her a dialogů pro děti a dospělé zaměřené 

                                        na rozvoj, zlepšení a rozšíření komunikačních a sociálních dovedností a posílení vnímavosti

                                        v mezilidských a rodinných vztazích.  

 

Program a aktivity připravují: 

Dana Baliová, mediátorka, Slovensko

Lukáš Daněk, hra na klávesy a varhany

Jan Dušek

Lukáš Ermantraut

Martin Hak, vyprávěč

Jan Hanák, římskokatolický kněz

Petr Hinsch, počítačový specialista, poutník

Jitka Chrtková, mezinárodně certifikovaná MISP Instruktorka a MISP Trenérka

Stanislav a Karolína Knollovi                                        

Rostislav Muller, architekt, znalec a milovník baroka

Zlatuše Josefa Muller, organizátorka kulturních a vzdělávacích akcí

Alexandra Polášková, systemická koučka, terapeutka, lektorka

Eva Račková, mediátorka a lektorka, Slovensko

Ivana Rumpelová, výtvarnice, lektorka, vede Ateliér Létající šnek

Karel Růžička, kytarista a cestovatel

Beáta Swanová, advokátka, mediátorka, Slovensko

Lenka Šalamoun, advokátka, mediátorka, lektorka

Eva Vaňková, advokátka, mediátorka

a všichni, co se k nám připojí a budou si s námi povídat, rozprávět, poslouchat, tančit, malovat a hrát si......      

 

Velký sál                       Přednášky a workshopy + Veletrh

12.00 - 12.30 hod.        Důležitost pečujícího doteku pro zdravý vývoj dítěte - podpora harmonických vztahů mezi                                              dětmi, prevence proti agresivitě a šikaně", Jitka Chrtková

12.45 - 13.00 hod.        Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

13.00 - 14.00 hod.        Baroko - Velké divadlo světa, Rostislav Maria Müller a Zlatuše Josefa Müller

14.00 - 14.20 hod.        Hudební intermezzo, Lukáš Daněk

14.30 - 16.00 hod.        Ochutnávka nenásilné komunikace, Eva Račková

16.00 - 16.30 hod.        Veletrh aneb Co je nového na Slovensku?, Beata Swanová

16.30 - 17.30 hod.         Duchovní obnova s Honzou Hanákem

Chodba I. patro             Prožitkový seminář, Alexandra Polášková

Chodba II. patro            Výtvarný ateliér - Barokní koláž / Herna

Přední salónek              Besedy u kamen

                                      Povídání s vypravěči

                                      Proč Santiago ? 

                                      Ze Dvora přes Santiago až do Jeruzaléma

Zadní salónek              " Masáž počasí a další dotekové aktivity pro děti a rodiče"

                                     Koncert a vyprávění Karla Růžičky

 

                                       

17.30 - 18.00 hod.      Zakončení Josefského sympozia 2017, Velký sál

                                   a pozvání na další ročník (devátý ročník)

 

Program je postupně aktualizován a změna vyhrazena

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:35
Celkem:16224