Sympozium

 

JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2017

Ústředním tématem letošního ročníku je postupné ztrácení paměti lidské, rodinné i národní. Pod názvem Pamět lidí, rodin a národů zamýšlíme motivovat dětské účastníky sympozia k vyhledávání zmínek a vzpomínek na své předky a zajímavé osudy a lidi ze svého okolí. Dalším tématem jsou výhody a možnosti školské mediace a potřebnost prevence konfliktů, šikany a násilí ve školách a v rodině v kontextu mezigenerační osvěty, výchovy a dialogu. Dále vzpomínka 300.výročí významné panovnice naší historie - římské císařovny, uherské a české královny Marie Terezie, která se narodila dne 13.5.1717 ve Vídni, aby v dobách své 40leté vlády zavedla řadu reforem. Mimo jiné také povinnou školní docházku. 

 

Program letošního, osmého ročníku, sestává z interaktivního a ukázkového semináře "Školská mediace - prevence konfliktů, šikany a násilí" ( pátek 17.3. 2017 od 10.00 - 16.00 hod.) s účastí studentů, žáků a odborníků z Čech, Moravy a Slovenska. Vlastní Josefské sympozium nabízí reflektující diskusi o školské mediaci a komunikační osvětě dětí a mládeže, veletrh služeb a mediace, komunikace, motivace a osobnostního rozvoje a především ukázky moderních přístupů a metod vzdělávání a výchovy. A pochopitelně i příspěvky, ukázky a diskuse k hlavním tématům letošního ročníku. 

 

K účasti zveme, rodiny s dětmi, děti a mládež z Česka a Slovenska a zejména lidi, co se věnují práci s lidmi a pracují ve školství. Josefské sympozium nabízí příležitost představit moderní přístupy osvěty, vzdělávání a výchovy dětí i dospělých s respektem k trvalým hodnotám přírody, společnosti a rodiny. 

http://www.amssk.sk/medzinarodna-vedecka-konferencia-v-modre-sucasne-trendy-vzdelavania-v-mediacii/

Josefské sympozium je originální, vzdělávací, mezioborové a mezigenerační setkávání českých a zahraničních dospělých (odborníků a laiků) a dětí, mládeže a studentů. Příležitost pro výměnu osobních a profesních zkušeností a získávání nových kontaktů a přátel.

 

Josefské sympozium je interaktivní a účinný výcvik komunikačních dovedností pro život a praxi. Je určeno pro děti, studenty a mediátory, kouče, rodinné poradce, terapeuty, spolupracující a klasické advokáty, facilitátory, vyjednavače, manažery, soudce, probační úředníky, psychology, teology a kněží, lékaře, novináře, umělce a každého, kdo stále věří v krásu života a dobro v lidech okolo nás.

 

Josefské sympozium a společenský večer připravují každým rokem dobrovolní organizátoři tak, aby bylo poučné, zážitkové, oddechové a zábavné současně. Postupně se stalo souhrnem toho nejlepšího, co pořadatelé a přednášející dokáží druhým za sebe i prostřednictvím ostatních nabídnout a ukázat.

 

Josefské sympozium pomáhá vracet zámku život, oživovat vzpomínky a pameť jeho zdí a skrze jeho prostory navracet lidem kulturu a styl salónních setkání, večerů a rozhovorů. 

 

Poslání sympózia

 

Posláním Josefského sympozia je být originálním, odborným a vzdělávacím mezioborovým a mezigeneračním setkáním oživujícím umění dialogu, společné konverzace a sdílení názorů a myšlenek.

 

Josefské sympozium se snaží nabízet odborná témata a současně objevovat nové formy sdělování, komunikace a dorozumívání mezi lidmi a v mezilidských vztazích.

 

Josefské sympozium vytváří tradici setkávání špičkových odborníků s těmi, kteří jednou možná nastoupí na jejich místo – s dětmi a studenty.

 

Posláním Josefského sympozia je pozvat a přivítat lidi hledající smysl práce, Života a Bytí na Zemi. Odpovědi na otázky z profesního a osobního života mohou ve Křtinách objevit a přiblížit se k nim prostřednictvím dětí, přátel, kolegů, druhých lidí anebo posvátnosti zdejšího poutního místa.

 

Josefské sympozium je věnováno především dětem, rodině a naději v budoucnost. Koná se k poctě sv. Josefa, patrona rodiny, dětí a práce. Každý rok těsně před svátkem sv. Josefa, tj. vždy k 19. březnu. 

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:35
Celkem:16224