Sympozium

Když mluvíme,

tak opakujeme to, co už víme.

Když posloucháme,

tak máme příležitost dozvědět se něco nového.

Jeho svatost Dalajláma

 

Sympozium je slovo řeckého původu označující odborné a otevřené debatování. Představuje vzájemný dialog v přátelské a uvolněné atmosféře o tématech vážných a důležitých.

Josefské sympozium pomáhá otvírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Josefské sympozium i nadále zůstává školou mediace v mezigeneračním dialogu. Mediace oživuje komunikaci tam, kde pro konflikt se lidé přestali mezi sebou bavit a ztratili k sobě důvěru. Mediace je proces dialogu. Pomáhá ozdravovat mezilidské vztahy.

Stránky navštívilo
Dnes:16
Za týden:88
Celkem:46297