Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Typy věcné a finanční podpory partnerů a sponzorů

proti nabídce vzájemně výhodné spolupráce

Aktivní zapojení do programu – příspěvky, aktivity + účast na Veletrhu nabídek a služeb

Reklama a marketing – umístění bannerů, distribuce letáků, přehrání videí a upoutávek apod., reklamní a sponzorské vstupy včetně publikace ve sborníku a na webových stránkách

Věcná a finanční podpora – např. aktivní zapojení se do distribuce a šíření informací o povědomí akce

Sborník – referenční příspěvek, vzpomínkový příspěvek, prezentační a kontaktní info

Letošní ročník Josefského sympozia podporuje i nově vzniklý časopis Rodina.

Jestliže v rámci objednávky v jejich e-shopu uvedete do poznámky kód JS 2024 přispějete zároveň ke zdaru našeho úsilí.